• Η σχέση τιμών διεθνών χρηματιστηρίων πριν και μετά την χρηματιστηριακή κρίση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζόνια, Φιλία; Πετσαλάκη, Ερμιόνη-Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-22
  Η αλληλεξάρτηση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών έχει κατά καιρούς προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών. Οι μικρότερες οικονομίες, οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες αγορές είναι περισσότερο ασταθείς με μικρότερη ρευστότητα ...
 • Η χρηματιστηριακή κρίση του 2008 και τα διεθνή χρηματιστήρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κασωτάκη, Άννα; Πάγκαλη, Μαρία-Αλεξάνδρα; Παντελαίου, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-14
  Σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί και η χρηματιστηριακή αγορά. Πολλές φορές η οικονομική ποιότητα μιας χώρας αντικατοπτρίζει και την κοινωνική ...
 • Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η επίδραση της στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουτάνη, Μαρία; Φούντου, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-27
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα εξετάσουμε πως η οικονομική κρίση επηρέασε την Αμερική, αρχικά από το κραχ του 1929 και έπειτα από την κρίση του 2008 με την τιτλοποίηση από τις τράπεζες των ΗΠΑ για αύξηση των κερδών και ...
 • Θεωρία και παραδείγματα συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βροντάκη, Μαρία; Κωστοξενάκη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-27
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας στον ...
 • Κερδοφορία τραπεζών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μποτονάκης, Κωνσταντίνος- Ραφαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-31
  Ένα εκ των βασικότερων συστατικών της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αποτελεί ο τραπεζικός τομέας. Πιο συγκεκριμένα, τονώνει την εγχώρια ζήτηση, χρηματοδοτεί διάφορους κλάδους της οικονομίας και λαμβάνει καινοτόμες ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καροφυλλάκης, Κανάκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων της κεφαλαιακής διάρθρωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια προσδιορισμού ...
 • Κίνδυνος και εποχικότητα στις τιμές των εμπορευμάτων από το: 2000-2015.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεβυζάκης, Γεώργιος; Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-04
  Τα τελευταία χρόνια οι συναλλαγές των βασικών εμπορευμάτων (Commodities) έχουν μπεί για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο λόγω της αύξησης των αναγκών για τα εμπορεύματα αυτά αλλά και για λόγους κερδοσκοπίας. Στην εργασία ...
 • Κίνδυνος και εποχικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Σχοινοπλοκάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον κίνδυνο και την εποχικότητα που παρουσιάζονται στις χρηματιστηριακές τιμές, μέσω μοντέλων εκτίμησης της μεταβλητότητας και των αποδόσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιείται σε κυρίαρχους ...
 • Μέτρηση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υποδείγματα var (αξία σε κίνδυνο) : Η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετράκης, Γεώργιος; Πηρουνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-11-2015
  Περιληπτικά η εργασία αποδίδεται σε έξη (6) κεφάλαια περιλαμβανομένης και της εισαγωγής, μέσα στα οποία αναφέρεται στον κίνδυνο και ειδικότερα δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Αναλύονται οι διάφορες, οι πιο ...
 • Μερισματική πολιτική εταιρειών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σφακιανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-23
  Η αύξηση της τιμής της μετοχής σε συνδυασμό με το μέρισμα που λαμβάνει ένας επενδυτής ,αποτυπώνει την συνολική απόδοση που λαμβάνει από τις μετοχές που έχει στο χαρτοφυλάκιο του. Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν μέσα από ...
 • Μερισματική πολιτική και χρηματοοικονομική κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζυγάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-06
  Η μερισματική πολιτική είναι μια ευρέως διερευνημένη έννοια της εταιρικής χρηματοδότησης. Διάφοροι ερευνητές διεξήγαγαν μελέτες για να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στη μερισματική πολιτική και στις τιμές των μετοχών για ...
 • Μετοχές και πανδημία Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ντελάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Η πανδημία της Covid-19 έπληξε και συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Την περίοδο αυτή, κυρίως δηλαδή την άνοιξη του 2020, η παγκόσμια οικονομία βίωσε ένα πρωτόγνωρο σοκ καθώς όχι μόνο η ...
 • Οverbooking και κόστος αδράνειας. Η συμβολή τους στη διοίκηση εποχιακού καταλύματος 4 αστέρων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δημητρίου, Βασιλική-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το μοντέλο κοστολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων resort, δηλαδή των καταλυμάτων που λειτουργούν εποχιακά κατά τους θερινούς μήνες και η επιβάρυνση που δέχονται ως προς τα ...
 • Οι 4 πτωχεύσεις της Ελλάδος, αιτίες, κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα και πως φτάσαμε στο σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πρωτοπαπάς, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος; Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2014
  Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο να καταγράψει τις τέσσερις πτωχεύσεις της Ελλάδος από το 1821 έως σήμερα, τις αιτίες που τις προκάλεσαν, τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα τις κάθε περιόδου και πως φτάσαμε στο σήμερα. ...
 • Ολυμπιακοί αγώνες του Λονδίνου και διεθνή χρηματιστήρια

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βανδουλάκη, Αργυρώ; Διαμαντόγλου, Στέργος; Ορφανού, Μαρία; Παποριδάκης, Βασίλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-03-23
  Η παρούσα εργασία εξετάζει το γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και τον αντίκτυπο του στα διεθνή χρηματιστήρια. Το πρώτο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην συμβολή του Μάρκετινγκ και των Δημοσίων σχέσεων στα ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά ενός επενδυτή σε μια συναλλαγματική επένδυση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σκανδαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2015
  Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει , τα υπάρχοντα μοντέλα συμπεριφοράς του επενδυτή, και να δείξει τη σημασία τους για κάθε επένδυση. Επίσης στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι προτιμήσεις των επενδυτών όπως αυτές ...
 • Ποιότητα κερδών και εταιρικές αποδόσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Πολοπετράκη, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-09
  Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ποιότητα των κερδών και η χειραγώγηση αυτών. Μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και από την ανάλυση αυτών παίρνουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ...
 • Πολιτικές εκλογές και Χρηματιστήριο Αθηνών: 1990-2015.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ενεϊντι, Λαλόσι; Σωτηροπούλου, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-22
  Στην παρούσα πτυχιακή, θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο οι χρηματιστηριακοί δείκτες προεξόφλησαν την πορεία των πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν, από το 1990 έως το 2015. Η εργασία χωρίζεται σε εννιά κεφάλαια. Στο πρώτο ...
 • Σεισμοί και χρηματιστήρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγγελοπούλου, Ουρανία; Ρήγας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-27
  Στην παρούσα εργασία, αναλύουμε τον αντίκτυπο των 24 μεγαλύτερων σεισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τις αποδόσεις των συνολικών χρηματιστηριακών δεικτών ...
 • Στατιστική ανάλυση και συσχέτιση του γενικού δείκτη τραπεζών με τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοντόγιαννος, Γεώργιος; Σαπουνάκης, Στανισλάβ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Σκοπός της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην παρούσα εργασία, είναι η εξέταση της ύπαρξης ή μη της επίδρασης που έχει ο Γενικός Δείκτης Τραπεζών πάνω στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές ήταν και ...