• Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών σε συσχέτιση με το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δαβάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2013
  Τα πιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή. Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους καθώς και των ιδιόρρυθμων ζητημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη και η ...
 • Υποκίνηση εργαζομένων, θεωρίες. Μελέτη περίπτωσης υπάλληλοι τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δαφνομήλη, Αναστασία; Κοντοπόδη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2011
  Η εργασία παρουσιάζει τις κατάλληλες ενέργειες και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση ώστε να παρακινήσει αποτελεσματικά το προσωπικό της.Παρουσιάζονται αποτελέσματα που έγιναν στην Εμπορική τράπεζα.
 • Φορολογία εισοδήματος ανωνύμων εταιριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μάνου, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να αναλυθεί η φορολογία εισοδήματος των ανώνυμων εταιριών.Στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,γίνεται ανάλυση του προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος και του ...
 • Φορολογία εισοδήματος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της αξιοπιστίας και της φοροδιαφυγής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βετουλάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Στο σύγχρονο και ευμετάβλητο κόσμο που ζούμε, καθημερινά προκύπτουν διάφορα θέματα, που προσφέρονται για έρευνα και μελέτη, όπως επί παραδείγματι το οικονομικό και φορολογικό σύστημα της χώρας. Στην παρούσα εργασία λοιπόν ...