• Ανάλυση μακροπλασματικής (macroplasma) και μικροπλασματικής (microplasma) συγκόλλησης καθώς και της κοπής με plasma.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κολιοφούκα, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-11-2014
  Στην εργασία αυτή μελετώ την τεχνολογία πλάσματος, κοπής και συγκόλλησης αναφέροντας παράλληλα: τα περί της δομής των μεταλλικών υλικών, την συγκολλητότητα τους, τις διάφορες τεχνικές συγκόλλησης, την καταλληλότητα των ...
 • Ανάλυση μη καταστρεπτικού ελέγχου συγκολλήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκη, Ανδριάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2015
  Αντικείμενο της πτυχιακής μου εργασίας είναι ο έλεγχος των συγκολλήσεων και ειδικότερα ο μη καταστρεπτικός έλεγχος. Μέσα από την εργασία αυτή θα προσπαθήσω να γνωρίσω τις σύγχρονες μεθόδους συγκολλήσεων και να εξετάσω τις ...
 • Ανάλυση της συγκόλλησης ανοξείδωτου χάλυβα και των κραμάτων του με την μέθοδο MIG-MAG (GMAW).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κλάδου, Γλυκερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2014
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετώ την συγκόλληση ελασμάτων ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 10*60*160mm με χρήση της μεθόδου MIG-MAG(GMAW). Η προετοιμασία των ελασμάτων έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και η ...
 • Ανάλυση της συγκόλλησης ανοξείδωτων χαλύβων με την μέθοδο TIG (WIG-GTAW).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καρυστινός, Ανέστης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετώ την συγκόλληση ελασμάτων ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 10*60*160mm με χρήση της μεθόδου Tungsten Inert Gas (Welding Inert Gas –Gas Tungsten Arc Welding). Η προετοιμασία των ελασμάτων έγινε ...
 • Ανάλυση της συγκόλλησης κοινών χαλύβων με τη μέθοδο MIG – MAG (GMAW).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαλανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2014
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετώ την συγκόλληση ελασμάτων κοινού χάλυβα διαστάσεων 10*60*160 mm με χρήση της μεθόδου MIG - MAG. Η προετοιμασία των ελασμάτων έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και η συγκόλληση ...
 • Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με τη μέθοδο M.I.G. - M.A.G. (G.M.A.W.).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρκουλάκης, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-09-2014
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία μελετώ την συγκόλληση αλουμινίου διαστάσεων 10*60*160 mm με χρήση της μεθόδου M.I.G.-M.A.G. (G.M.A.W). Η προετοιμασία των ελασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες ...
 • Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στεργίου–Καψάλη, Σταύρου
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-12-2014
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW). Η δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ακόλουθη: • Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται ...
 • Ανάλυση της συγκόλλησης του χαλκού και των κραμάτων του με την μέθοδο MIG - MAG.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Άννινος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-01-2015
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετήσαμε την συγκόλληση ελασμάτων καθαρού χαλκού διαστάσεων 10*60*160mm με χρήση της μεθόδου ΜΙG MAG. Η προετοιμασία των ελασμάτων έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και η συγκόλληση ...
 • Η δράση των βιομηχανικών αερίων στις παραγωγικές συγκολλήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργαλή, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-09-2014
  Σε αυτήν την εργασία θα μελετήσουμε την δράση των βιομηχανικών αερίων στις παραγωγικές συγκολλήσεις. Θα αναφερθούμε στα περί δομής των μέταλλων και των κραμάτων τους, στα περί δομής και συγκρότησης των βασικότερων παραγωγικών ...
 • Μετρήσεις με μηχανικά-ηλεκτρονικά και πνευματικά όργανα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλμπαντάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-02-2015
  Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην έννοια της μέτρησης, στα μετρητικά συστήματα διεθνώς χρησιμοποιούμενα, στην έννοια του σφάλματος σε μια μέτρηση, στις ανοχές διαστάσεων θέσης και μορφής. Συχνά εμφανιζόμενα στις ...