• E-Σκηνή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρούσσος, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η εφαρμογή e-Σκηνή που δημιουργήσαμε ακολουθώντας τα παραδοσιακά βήματα για την κατασκευή μιας εφαρμογής μας οδήγησαν σε ένα επιτυχές τελικό αποτέλεσμα το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που αρχικά ορίσαμε τόσο στο ...
 • Model-based development of ubiquitous synchronous collaborative UIS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Βελλής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-12-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία καταπιάστηκε με το θέμα της υποστήριξης σύγχρονης συνεργατικής κατανεμημένης εργασίας σε πανταχού περιβάλλοντα. Σε αυτά τα πλαίσια ανέδειξε το μεθοδολογικό αλλά και γενικότερο υπολογιστικό κενό ...
 • Model-based UI Engineering of Advanced and Creativity-based UIs.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κότσαλης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-12-2015
  Η μεταπτυχιακή εργασία εστίασε σε ένα βασικό ζήτημα της μοντελοκεντρικής προσέγγισης για την κατασκευή διεπαφών. Συγκεκριμένα μελέτησε την ανάπτυξη γλωσσών προδιαγραφών ικανές να υποστηρίξουν σύνθετα σενάρια χρήσης και ...
 • Ανάπτυξη smartphone εφαρμογής βασισμένη στη θετική ψυχολογία για διαχείριση ευεξίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Στρατάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης; Καλαϊτζάκη, Αργυρούλα; Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
  Αυτή η διατριβή περιγράφει την ανάπτυξη Android εφαρμογής η οποία ονομάζεται “BeHappier”. Η εφαρμογή “BeHappier” βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία είναι ένας νέος κλάδος της ψυχολογίας, και ...
 • Ανάλυση συστημάτων διεπιχειρησιακής συνεργασίας στο διαδίκτυο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μελά, Δήμητρα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2014
  Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας , διείσδυσης και ανάπτυξης. Ο αυξημένος ανταγωνισμός των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ...
 • Ανάπτυξη portlet διαχείρισης κάμερας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρογδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
  Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε κάνοντας χρήση δύο πολύ σημαντικών τεχνολογιών που συναντά κανείς στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η μετάδοση δεδομένων εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο (streaming video) ενώ η ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση σύνθετων σχημάτων ειδοποίησης με ενσωμάτωση υπηρεσιών νέφους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γρηγορίου, Ανδροκλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-05
  Αυτή η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση ενός μηχανισμού ομαδικών ειδοποιήσεων υιοθετώντας επίκαιρες τάσεις και πρότυπα του διαδικτύου. Πέρα της βασικής λειτουργίας του, ο μηχανισμός προσφέρει επίσης, ένα API ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Liferay.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Περράκη, Κωνσταντίνα; Καπετανάκη, Ερατώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη προτύπων (templates) με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα αναλύονται πρότυπα μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστοχώρο ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου λειτουργίας τομέων εκπαιδευτικών μονάδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρομπογιαννάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-12-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη προτύπων (templates) για τον προσδιορισμό των τύπων της πληροφορίας που λαμβάνουν μέρος σε ένα δημοσίευμα και της οπτικής διάταξης του δημοσιεύματος. Επίσης αναλύεται ο ...
 • Αναδυόμενη ομαδικότητα και διαχείριση πόρων σε συστήματα Crowdsourcing.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Καραδημητρίου, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2015
  Ο όρος "CrowdSourcing" αποδίδει το σύνθετο νόημα των λέξεων crowd (πλήθος) και outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jeff Howe τον Ιούνιο του 2006 στην έκδοση του Wired με τίτλο ...
 • Αναζήτηση βάσει μεταδεδομένων διατρέχοντας όρια πολλαπλών ψηφιακών χώρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2015
  Ο όρος μεταδεδομένα αναφέρεται στην επιπλέον πληροφορία για κάποια δεδομένα, συχνά ψηφιακούς πόρους, όπως φωτογραφίες, έγγραφα και αντικείμενα. Στα συστήματα διαδικτύου η σημασία των μεταδεδομένων η οποία αυξάνεται με τον ...
 • Αξιοποίηση δημόσιων API για την προώθηση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φερετζάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-28
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να υλοποιήσει ένα προηγμένο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ψηφιακών πόρων σε ένα κοινόχρηστο αποθετήριο μιας ομάδας στο νέφος. Το σύστημα είναι βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες του ...
 • Απόδοση κοινωνικών χαρακτηριστικών σε διαδραστικά αντικείμενα του διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαβιάρας, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
  H συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αναφορά των γλωσσών με τις οποίες μπορεί να γίνει η ανάπτυξη των διεπαφών στο διαδίκτυο, HTML, Flash, Applet, προσεγγίσεις ανάπτυξης διεπαφών βασισμένες σε μοντέλα κ.α. ...
 • Διαδραστική απεικόνιση βάσης δεδομένων με αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αναπλιώτης, Χαράλαμπος; Γέρνα, Πηνελόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2009
  Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας αντικειμενοστρεφούς εφαρμογής, η οποία μας δίνει την δυνατότητα της διαδραστικής αναζήτησης, προβολής και επεξεργασίας ταξιωτικών ...
 • Διαδραστική αναπαράσταση δεδομένων που ανταλλάσσονται από εικονικές ομάδες σε διομότιμα δίκτυα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μακρής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξουμε το σύνολο των ομότιμων αυτών δικτύων χρησιμοποιώντας την μεταφορά του χάρτη ώστε να μας δίνει την δυνατότητα να αναζητούμε τα επιθυμητά δίκτυα ανάλογα με την τοποθεσία ...
 • Εικονική αναπαράσταση μουσικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ευθυμίου, Μιχαλίτσα; Γρηγορακάκη, Αιμιλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-01-2009
  Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη δημιουργία μίας εφαρμογής σε Java όπου ο χρήστης θα μπορεί να συνθέτει μουσική και να την αναπαράγει. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι αφορά την σύνθεση μουσικής σε παρτιτούρα, ...
 • Εμπλουτισμός διεπαφών ανεύρεσης δεδομένων σε κοινοτικές υπηρεσίες δικτύωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλουτά, Καλλιόπη; Καλαφάτης, Κώστας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-11-2013
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν cross-boundary ερωτήματα σε διαφορετικά και συχνά ασύνδετα μεταξύ τους, κοινοτικά δίκτυα και η ...
 • Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης διαδραστικών αντικειμένων στο Swing για την ανάπτυξη γραφικών δομών αναπαράστασης δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λιανέρης, Νικόλας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2008
  Η πτυχιακή αφορά την ενσωμάτωση σύγχρονων διαδραστικών δισδιάστατων βιβλιοθηκών σε εργαλειοθήκες που ακολουθούν την αρχιτεκτονική MVC (Model-View-Controller) όπως το Swing. H βιβλιοθήκη που επιλέχθηκε προς μελέτη στα πλαίσια ...
 • Η χρήση NoSQL λύσεων σε σύγχρονες εφαρμογές: Μελέτη περίπτωσης Neo4j.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηιωάννου, Παναγιώτης-Ιωσήφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-10-07
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τη χρήση NoSQL συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης κοινωνικών δεδομένων. Συγκεκριμένα η εργασία μελετά το σύστημα διαχείρισης δεδομένων γράφων Neo4j, το θεμελιώδης μοντέλο δεδομένων του, ...
 • Κατασκευή portlet συναρμολόγησης και εξατομικευμένης διαμόρφωσης προϊόντων πληροφοριακού τύπου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ακρίβος, Ανάργυρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2010
  Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, που προκαλεί “αναγκαστική” ανάπτυξη και στους υπόλοιπους τομείς. Ο Παγκόσμιος Ιστός σήμερα έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ...