• Η επίδραση του τρόπου ζωής και διατροφής στην ανάπτυξη της οστεοπόρωσης. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κρητσωτάκη, Μαρία; Πανταζής, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Δαφέρμου, Μαρία; Βαρδαβάς, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-06-2009
    Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να διερευνήσει την επιδημιολογία των προδιαθεσικών παραγόντων για την ανάπτυξη οστεοπόρωσης (κάπνισμα, διαιτητικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα, παχυσαρκία) σε πληθυσμό ηλικιωμένων, ...