• Δημόσια διοίκηση και γραφειοκρατία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοντοστάθη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται και αναλύεται με ποιούς τρόπους το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης επηρέασε τις διοικητικές δομές και πώς η ελληνική δημόσια διοίκηση προσπαθεί να προσπελάσει τα προβλήματα αυτά. Η ...