• Τοπογραφική αποτύπωση οδοποιίας με την χρήση RTK.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
    Συγγραφείς: Κυβέτος, Παναγιώτης; Σταθούλη, Ελένη; Χριστάκου, Σταυρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Δεσποτάκης, Βασίλειος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2013
    O σκοπός αυτής της πτυχιακής ήταν η τοπογραφική μελέτη του δρόμου που ενώνει τα χωριά Απομαρμά και Αμπελούζο τα οποία βρίσκονται νοτιοανατολικά του νομου Ηρακλείου.Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 7,9 χλμ και υψόμετρο 300μ..Πέρα ...