• Η ανεργία των νέων: έρευνα για προβλήματα και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βερίγος, Γεώργιος; Μαραβελάκης, Δημοσθένης; Σταυρακάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτικάλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2015
  Το θέμα της παρούσας εργασίας, σχετίζεται με την ανεργία των νέων. Προσπαθούμε διεξοδικά με την μετάβαση των κεφαλαίων, να αποδώσουμε την σημασία του φαινομένου της ανεργίας. Η ανεργία, είναι πλέον ένα φαινόμενο καθολικό, ...
 • Σύγκριση αξιολογήσεων Google και Amazon.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αντωνακάκη, Αντωνία; Δρικάκης, Ελευθέριος; Νταβαζλή, Ευαγγελία; Παχάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτικάλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-12-2015
  Το κοινωνικό μοντέλο στην σημερινή κοινωνία έχει διαμορφωθεί με τρόπο, ο οποίος προσδιορίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, που βασίζεται στη χρήση της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ...