• Αποτύπωση δικτύου παραρτήματος Χανίων, ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσεσμετζής, Αλέξανδρος; Τζανακάκης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2011
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δώσει πληροφορίες για την δομημένη καλωδίωση που χρησιμοποιείται για την δικτύωση των κτιρίων. Χωρίζεται σε δυο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στα ...
 • Αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης Η/Υ σε δικτυακούς Η/Υ του παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σαριδάκης, Μανούσος; Μανουσάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-06-2010
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα τηλεειδοποίησης που θα επιτρέπει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, να ...
 • Δημιουργία πρότυπου λογισμικού για χρήση στην βιβλιοθήκη και κατ'επέκταση στους κοινόχρηστους Η/Υ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κούτσικος, Χρισόφορος-Βασίλειος; Νίκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2011
  Δημιουργία πλατφόρμας λογισμικού που θα βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του ανοιχτού λογισμικού με τη δυνατότητα χρήσης του ήδη γνωστού περιβάλλοντος των Microsoft Windows.
 • Διαδραστικός έλεγχος σε περιβάλλον windows των κινήσεων του δρομέα και επιλογές με χρήση bluetooth και υπερύθρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τασιγιαννάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2010
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι, η διαχείριση των κινήσεων του δρομέα, με την συνεργασία Bluetooth και υπέρυθρων ακτινών που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Αρχικά, αναφερόμαστε για την λειτουργία του Bluetooth ...
 • Διαμόρφωση και χρήση της τεχνολογίας εικονικών μηχανών σε εργαστήρια του παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-06-2010
  Στο παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης υπάρχουν πολλοί υπολογιστές στα εργαστήρια οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση. Χρησιμοποιώντας φυσικούς υπολογιστές αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη και πολύ ...
 • Διαχείριση και ασφάλεια δικτύων Η/Υ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πλατιάς, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2010
  Η διαχείριση δικτύων αναφέρεται στην διατήρηση και διαχείριση μεγάλων δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων στο ανώτατο επίπεδο. Στη παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση του δικτύου του ΤΕΙ ...
 • Μελέτη υπάρχουσας κατανάλωσης και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας με υλοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο data center του παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπαριωτάκη, Άννα-Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-09-2012
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάμε τους τρόπους και τις νέες τεχνολογίες για τη μείωση και την εξοικονόμηση ενέργειας στο data center του ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων.
 • Πρόγραμμα σίτισης λέσχης μέσω bluetooth.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μουράτης, Παντελής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-02-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή της μεθόδου bluetooth marketing για την ενημέρωση φοιτητών και προσωπικού για το πρόγραμμα φαγητού της λέσχης στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.