• Άυλες μετοχές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαχαρόπουλος-Οταπασίδης, Άλκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2012
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να περιγράψει τον όρο άυλοι τίτλοι και να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν ανά περίπτωση. Άυλη μετόχη ονομάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας που κυκλοφορεί ...
 • Αστική ευθύνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κρομυδάκη, Χρυσάνθη; Παναγιωτόπουλος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2015
  Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αποτελούν ζωτικής σημασίας κομμάτι στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας η ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη ...
 • Διαδικασία εξυγίανσης στον πτωχευτικό κώδικα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ματθαιάκης, Πέτρος; Μπουμπάκης, Ιωάννης; Μιχελινάκης, Μιχαήλ-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-01-2015
  Η άτακτη χρεοκοπία και η πτώχευση μιας επιχείρησης έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Η πολιτεία στην προσπάθεια να καθορίσει την διαδικασία της πτώχευσης ψήφισε το 2007 τον πτωχευτικό κώδικα. Στον κώδικα αναφέρονται όλες οι ...
 • Δομή και λειτουργία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αράπη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία είναι μία νέα εταιρική και θεσπίστηκε με το νόμο 4072/2012 και αποσκοπεί στην διευκόλυνση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έχει νομική προσωπικότητα και από το νόμο να είναι εμπορική αλλά ...
 • Εννοια και είδη μετοχών ανώνυμου εταιρίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπερνιδάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-12-2011
  Η παρούσα εργασία αρχικά αναφέρετε γενικά για το κεφάλαιο των ανωνύμων εταιριών και τη διαίρεσή του σε μετοχές, έπειτα προσδιορίζει την έννοια της μετοχής και τα χαρακτηριστικά της ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα δικαιώματα ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αθανασάκης, Στυλιανός; Κορναράκης, Μιχαήλ; Κωνσταντινίδης, Γρηγόριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-12-2015
  Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα θέμα που τελευταία βρίσκεται στην επικαιρότητα διεθνώς. Έφερε στην ζωή των επιχειρήσεων μια καινούργια αντίληψη για την ευθύνη των επιχειρήσεων και των διοικήσεων τους έναντι των μετόχων ...
 • Η προστασία του καταναλωτή στο ελληνικό δίκαιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βερδήλος, Πέτρος; Φραγκιαδάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-09
  Στο πρώτο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για την έννοια του καταναλωτή και ποιοι ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς. Με βάση ορισμένους μελετητές, ποιες είναι οι κατηγορίες των καταναλωτών και ποια τα χαρακτηριστικά τους. Ειδικότερα, ...
 • Η δομή και η λειτουργία των προσωπικών εταιριών μετά τον Νόμο 4072/2012.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λυβιάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Εκατον εβδομήντα επτά χρόνια χρειάστηκαν για να αποκτείσει η χώρα μας με τον νόμο 4027/12 ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των προσωπικών εταιρειών. Επιλύονται πολλά και σοβαρά προβλήματα των εταιρειών στην πράξη ...
 • Η έννοια των εισφορών στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κάββου, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-07-2014
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται ένας νέος τύπος εταιρίας, ως προς την έννοια των εισφορών, η εισαγωγή της οποίας στο εμπορικό ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό δίκαιο, για τους περισσότερους αποτελεί την πλέον ...
 • Η εγγύηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιουδάκη, Νεκταρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Ο θεσμός της εγγύησης κατέχει εξέχουσα θέση στο δίκαιο, ως ασφαλιστική σύμβαση, ρυθμίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 847-870 του Αστικού Κώδικα. Η εγγύηση είναι σύμβαση και αποτελεί μορφή ευθύνης για ξένη οφειλή. ...
 • Η κατάθεση χρημάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δελημάνη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2015
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήμα και σε άλλες αξίες και διερευνάται η νομική υπόστασή της και η συμβολή της στις συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαμβάνοντας ...
 • Η λειτουργία και ρύθμιση του factoring στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μιχαηλίδη, Ιωάννα-Γεωργία; Fragkouli, Aikaterini
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-22
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο θεσμός του factoring ή σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα οι λειτουργίες και η ρύθμισή του κατά το εγχώριο και το διεθνές ...
 • Η προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μακρυγιωργάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες ,το χρηματοοικονομικό περιβάλλον (όπου δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) , μεταβάλλεται ραγδαία , μέσα από ένα έντονο ανταγωνισμό , απελευθέρωση / ...
 • Η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τουμπανού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2011
  Η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού και τα προβλεπόμενα της αποτελούν το θέμα της παρούσας εργασίας. Μέχρι την εισαγωγή του Αστικού κώδικα στη χώρα μας η σύμβαση αυτή δεν διεπόταν από μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ...
 • Η τραπεζική σύμβαση ανοικτού λογαριασμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζερβού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σύμβαση του ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού ως μέρος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των πιστώσεων που αυτό προσφέρει. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των ...
 • Η χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καγιαδάκη, Άννα; Σαμαρά, Γεωργία; Φραντζεσκάκη, Ισαβέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-07
  Η χρηματοδοτική μίσθωση συνιστά έναν θεσμό που αναφέρεται σε μια ιδιαιτέρως ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης µε σκοπό την απόκτηση της χρήσης και πιθανόν τελικά της κτήσης, κινητών και ακινήτων αγαθών τόσο από επιχειρήσεις ...
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ιωάννου, Ουρανία; Πεταυράκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-15
  Ο άνθρωπος στις μέρες μας προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται με τις νέες τεχνολογίες και τις προόδους, ώστε να τον διευκολύνει όλο και περισσότερο τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην επαγγελματική ...
 • Λειτουργία και οργάνωση Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ματσαμάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-01
  Είναι γεγονός ότι η οικονομική ελευθερία κατοχυρώνεται το Σύνταγμα με το άρθρο 5, τίθενται ωστόσο περιορισμοί, οι οποίοι αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου δικαίου, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος που ...
 • Μονοπρόσωπες εταιρείες ελληνικού δικαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπλεμπλιδάκη, Μαρία-Ελένη; Παντελακάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2011
  Σκοπός μας στη παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι να αναλύσουμε την λειτουργία των Μονοπρόσωπων, ΕΠΕ και Ανωνύμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, να παραθέσουμε τη νομοθεσία που διέπει τα δύο αυτά είδη επιχειρήσεων καθώς επίσης και ...
 • Ο έλεγχος του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. από τα άλλα όργανα της εταιρείας και τους μετόχους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Περάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-01
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας από τα άλλα όργανα της εταιρίας και τους μετόχους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται το πως ελέγχεται το όργανο που διοικεί την ...