• Μελέτη περίπτωσης της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη Ρόδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Προβαττάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλαϊτζάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-04-2012
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αποτυπώσουμε πως γίνεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ρόδο (τα προληπτικά μέτρα και προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά τη χρήση τους, την προστασία του περιβάλλοντος ...
 • Παρουσίαση του πρότυπου Eurepgap για άνθη και καλλωπιστικά φυτά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παστουρμάς, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλαϊτζάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας αναφέρονται συνοπτικά γενικά εισαγωγικά στοιχειά για την Ανθοκομία. Στο δεύτερο μέρος δίνονται πληροφορίες αλλά και στατιστικά στοιχεία για τη διάρθρωση της Ελληνικής Ανθοκομίας και γίνεται ...
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελιάς, με βάση το πρότυπο AGRO 2.2/3.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ιερωνυμάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλαϊτζάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-03-2011
  Οι ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας απαιτούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να υιοθετήσουν πρακτικές οι οποίες σέβονται τον παραγωγό, τον καταναλωτή αλλά και το περιβάλλον. Η απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για την προστασία ...