• Ακουστική μελέτη και τροποποίηση μικρού κλειστού χώρου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπρέζας, Σπύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2016
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μετατροπή ενός υπάρχοντα ιδιόκτητου χώρου σε χώρο ακροάσεων και μίξεων μουσικού υλικού. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ακουστική μελέτη του χώρου, δηλαδή ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση ...