• Ανάλυση και αξιολόγηση των ειδικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την φορολογία ακινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωνσταντακόπουλος, Θεόδωρος; Λουκαδάκης, Αριστείδης; Νικηφόρος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2013
  Ένα μέτρο που επέβαλλε το κράτος με σκοπό να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ήταν η επιβολή φόρου στα ακίνητα. Η φορολογία αυτή όμως διαχρονικά είχε πολλές μετατροπές, καθώς έψαχνε να βρει την δικαιότερη ...
 • Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζωνουδάκη, Αντωνία; Θαλασσινού, Χρυσή; Κυριακάκη, Μαρτίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-20
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με θέμα «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων με την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου» σκοπεύει στην παρουσίαση και ανάλυση του φορολογικού ελέγχου, καθώς και των έμμεσων τεχνικών που χρησιμοποιούνται ...
 • Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσω τηλεφώνου στην αγορά internet και σταθερής τηλεφωνίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανυφαντάκη, Ειρήνη; Κιαγιά, Χαρίλεια; Οδυσεάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Το αντικείμενο της πτυχιακής μας ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσω τηλεφώνου στην αγορά internet και σταθερής τηλεφωνίας. Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από δείγμα 130 ατόμων ανώνυμα. ...
 • Ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων και τα είδη του ελέγχου. Ο έλεγχος στα νομικά πρόσωπα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γλαμπεδάκη, Αδαμαντία; Καραπατή, Γεωργία; Νάσσος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια των λογιστικών αρχών και ως αντικείμενο έχει την περιγραφή των φορολογικών διαδικασιών και των φορολογικών ελέγχων των νομικών προσώπων. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στις βασικές ...
 • Οι μεταβολές στη φορολογία ΦΠΑ και οι συνέπειες αυτών στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 5 έτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαμουλάκη, Μαρία-Βικτωρία; Φρυσάλη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-02
  Ο σκοπός της πτυχιακής είναι να δείξουμε τις αλλαγές των συντελεστών ΦΠΑ κατά την περίοδο 2010 έως 2016 και να διαπιστώσουμε τις συνέπειες που έχουν στην Ελληνική οικονομία καθώς και στα Ελληνικά νοικοκυριά.
 • Οι μεταβολές στο ΦΠΑ και οι συνέπειες τους στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 5 έτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κληρονόμος, Ιωάννης; Κόκκινος, Αντώνιος; Νιώτης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-11-01
  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1987 με 2 χρόνια καθυστέρηση, καθώς η χώρα είχε πάρει παράταση για την προσαρμογή του φορολογικού της συστήματος, λόγω της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική ...
 • Σημασία φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κόκκινου, Ερριέτη; Λουλάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-28
  Στην παρούσα εργασία, αναλύουμε το ζήτημα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής ανομίας και εντοπίζει τους παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν, καθώς και την επιβολή προστίμων για την προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Το ...
 • Συγκριτική ανάλυση του φόρου ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας τα τελευταία 5 έτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρεδάκη, Ειρήνη; Γιαπιντζάκης, Αντώνιος; Σταυρουλάκη, Γεωργία; Andredaki, Eirini
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-08
  Η ακίνητη περιουσία, ανέκαθεν αποτέλεσε την πιο εύκολη φορολογική λεία με συνέπεια την επιβάρυνση των πολιτών σήμερα με πλήθος φόρων και τελών. Στο παρελθόν, δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες ο κρατικός μηχανισμός ...
 • Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναγνωστοπούλου, Μαρία-Ελένη; Κρασαγάκης, Ιωάννης; Μιχελακάκη, Βασιλική; Σταυρακάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-20
  Στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το θέμα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής καθώς επίσης και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κομμάτι, ...
 • Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πριναράκη, Δέσποινα; Χατζητιμοθέου, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-12
  Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με θέμα “Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα”, περιλαμβάνει το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας και τις αλλαγές που έχει υποστεί ...
 • Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκλέκα, Αγγελική; Σκουρογιαννάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-06
  Στην εργασία αυτή μελετάμε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής τα οποία είναι αρκετά έντονα στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της άσχημης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ...
 • Φοροδιαφυγή-φοροαποφυγή και τρόποι αντιμετώπισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αθητάκη, Μαρία; Σγουρός, Κωνσταντίνος; Τριανταφυλλάκης, Λεωνίδας
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-02
  Από την αρχαιότητα παρατηρούμε αναγκαστική καταβολή προϊόντων από ανθρώπους σε άρχοντες με στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή σε γαιοκτήμονες. Στη συνέχεια οι άρχοντες αυτοί τα έστελναν στην ανώτατη κρατική αρχή. Η φορολογία ...
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκριτική ανάλυση οικονομικών ετών 2008-2013.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετσαλάκης, Φίλιππος; Φασουλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2013
  Η εργασία πραγματεύεται τη φορολογία ακίνητης περιούσιας στην Ελλάδα περιόδου 2008-2013 όπως μεταβλήθηκε νομοθετικά το χρονικό διάστημα αυτό. Αρχικά αναλύεται η έννοια, οι διακρίσεις και οι βασικές λειτουργίες που σχετίζονται ...
 • Φορολογία ακινήτων - Οι μεταβολές την τελευταία πενταετία - Συγκριτική ανάλυση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δημητρόβα, Στέλλα; Καλαϊτζάκη, Ειρήνη; Σταυριδάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-20
  Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η μελέτη των μεταβολών στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης από το 2014 μέχρι και σήμερα . Οι μεταβολές αυτές επήλθαν μέσω μίας σειράς νόμων που ψηφίστηκαν από την Βουλή των ...
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων με τις αλλαγές ανάμεσα στα οικονομικά έτη 2011-2012.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπίστη, Ελένη; Μπαμπουνάκη, Γεσθημανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-05-2013
  Στο σύγχρονο και ευμετάβλητο οικονομικό οικοσύστημα, νέα θέματα προκύπτουν καθημερινά που προσφέρονται για έρευνα και μελέτη. Παρά το γεγονός αυτό, ένα από τα θέματα που απασχολεί με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις ...