• Επεξεργασία και υλοποίηση αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων ζευγνυόντων δέντρων (spanning trees).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δημητρίου, Σωτηρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξεζωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2009
  Οι δομές χωρίζονται στις γραμμικές και τις μη γραμμικές δομές. Στις γραμμικές δομές δεδομένων τα δεδομένα είναι γραμμικά διατεταγμένα, δηλαδή κάποιο στοιχείο είναι πρώτο και κάποιο τελευταίο, ενώ για οποιοδήποτε υπάρχει ...
 • Υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου ισοζύγισης προσημασμένων γράφων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καργάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξεζωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
  Στην πτυχιακή αυτή θα υλοποιηθούν τυχαίοι προσημασμένοι γράφοι και θα ελεγχθούν ως προς την ισοζύγιση με τη χρήση ήδη αναπτυγμένων αλγορίθμων από την βιβλιογραφία. Ένας τέτοιος αλγόριθμος έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό ...
 • Υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου ισοζύγισης προσημασμένων γραφών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καργάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξεζωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Στην πτυχιακή αυτή θα υλοποιηθούν τυχαίοι προσημασμένοι γράφοι και θα ελεγχθούν ως προς την ισοζύγιση με τη χρήση ήδη ανεπτυγμένων αλγορίθμων από τη βιβλιογραφία. Ένας τέτοιος αλγόριθμος έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό ...
 • Υπολογιστής αριθμητικών παραστάσεων μεταβλητής ακρίβειας (near infinite multi-threaded calculator-inator).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κολιός, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξεζωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-02-2013
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός προγράμματος, το οποίο θα δέχεται σαν είσοδο μία αριθμητική παράσταση σε μορφή όσο το δυνατόν κοντινότερη σε αυτή που θα έγραφε ένας άνθρωπος στο χαρτί και θα ...