• Επενδυτικές ευκαιρίες σε καταστάσεις πλήρους ύφεσης (π.χ Ελλάδα).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καμπέρη, Μαρία; Μπέικο, Βιόλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξυλούρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2012
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του ζητήματος των επενδύσεων και των ευκαιριών σε οικονομίες που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ύφεσης όπως είναι η Ελλάδα από το 2008. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη ...