• Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ως σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελάκη, Μαριλένα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-08-2012
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του προγράμματος σπουδών του τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, παράρτημα Αγίου Νικολάου. Η πτυχιακή ...
 • Η χρηματοδοτική μίσθωση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελάκη, Μαριλένα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-03-2012
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε παρατηρήσει τεράστιες αλλαγές στη διεθνή κεφαλαιαγορά και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου με τη κατάργηση των αυστηρών μέτρων ελέγχου, το άνοιγμα των συνόρων στην ελεύθερη κυκλοφορία ...
 • Μέσα εξασφάλισης του δανειστή μιας σύμβασης στα πλαίσια του ενοχικού και του εμπράγματου δικαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δέλλα, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελάκη, Μαριλένα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-04-2011
  Μέσα από την έρευνα που έγινε για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, που ασχολείται με τα «Μέσα εξασφάλισης του δανειστή μιας σύμβασης στα πλαίσια του ενοχικού και του εμπράγματου δικαίου», οδηγηθήκαμε στα εξής ...
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ουρανού, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελάκη, Μαριλένα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-02-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται στο σύνολο της από πέντε βασικά κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο και τα πέμπτο είναι εισαγωγικό και επιλογικό αντίστοιχα. Στα υποκεφάλαια των τριών κεντρικών κεφαλαίων περικλείονται ...
 • Τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπατσολάκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελάκη, Μαριλένα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2012
  Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα γενικά, εισαγωγικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων (ΝΠ). Το δεύτερο μέρος ονομάζεται Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ορίζονται από τον Αστικό κώδικα ...