• Αλληλεπιδραστική παρουσίαση πειραματικών διαδικασιών μέσω του διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαθανασίου, Σωτήριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2009
  Η συμβολή μιας εργαστηριακής άσκησης στην εμπέδωση της θεωρίας, στην παρατήρηση και στην κατανόηση φαινομένων και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, εξαρτάται από την πληρότητα της προετοιμασίας των ασκούμενων, την οργάνωση ...
 • Ανάπτυξη συστήματος σταθμών αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης από ορειβατικά μονοπάτια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βιδάκης, Γεώργιος; Κοκολογιαννάκης, Αντώνης; Ψάλλης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2011
  Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι περιπατητές ορειβατικών διαδρομών είτε χάνουν τον προσανατολισμό τους είτε παθαίνουν ατυχήματα που τους καθιστούν ανήμπορους να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον προορισμό τους. Έτσι, ...
 • Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων ανοικτού κώδικα στη διδασκαλία και στην εξέταση μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρονικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πασματζόγλου, Εμμανουήλ; Περάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2009
  Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναλύεται με λεπτομέρεια ο τρόπος χρήσης του διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήματος αξιολόγησης ανοιχτού κώδικα IMathAS1 και προτείνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του ...
 • Αυτόματο σύστημα συλλογής και αποθήκευσης μετεωρολογικών στοιχείων ελεγχόμενο από Η/Υ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η κατασκευή ενός συστήματος για την συνεχή λήψη και καταγραφή των μετεωρολογικών μεγεθών είναι το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας. Με το σύστημα αυτό μπορεί να γίνει εύκολα η μέτρηση, η συλλογή και η αποθήκευση της ...
 • Διαδικτυακή υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαλατσίδας, Αχιλλέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών συγκεκριμένων εργαστηρίων μέσω διαδικτύου (internet) και την αποστολή φύλλου έργου για κάθε άσκηση.
 • Εκπαιδευτικός οδηγός εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δελήτσικας, Δημήτριος; Μυτιληναίου, Φανή; Λατής, Σέργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2012
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε σε μορφή εκπαιδευτικού οδηγού για εκπαιδευόμενους τεχνικούς εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
 • Ίδρυση και οργάνωση καταστήματος πώλησης και εγκατάστασης ηχοσυστημάτων αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νερατζουλάκης, Μανόλης Ν.
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-05-2013
  Περιγράφονται τα σημαντικότερα βήματα της διαδικασίας που χρειάζεται να κάνει κάθε ηλεκτρονικός μηχανικός Τ.Ε. για να δημιουργήσει και για να λειτουργήσει μια επιχείρηση με αντικείμενο την εμπορία και την εγκατάσταση ...
 • Πρόγραμμα τηλεκατεύθυνσης ηλεκτροκίνητου μοντέλου οχήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κομπολάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-04-2008
  Αυτή η εφαρμογή ελέγχει την κίνηση ενός τηλεχειριζόμενου οχήματος μέσω της σειριακής θύρας ενός Η/Υ. Ο έλεγχος γίνεται στην ταχύτητα και τη γωνία στροφής του οχήματος. Το πρόγραμμα ελέγχου της εφαρμογής έχει υλοποιηθεί με ...
 • Σύστημα ελέγχου χρόνου ομιλίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ψύχας, Διονύσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-08-2008
  Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή μιας διάταξης για τον εξοπλισμό συνεδριακών κέντρων, όπου συνήθως φιλοξενούνται εκδηλώσεις, στις οποίες η γραμματεία, ή ο πρόεδρος μιας συνεδρίας θα μπορεί εύκολα να ελέγξει το ...
 • Τεχνική μελέτη εγκατάστασης τοπικού δικτύου ethernet για το παράρτημα Χανίων, ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δράης, Στυλιανός; Σιώπης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-03-2008
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη που θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης και αφορά την οργάνωση του τοπικού δικτύου Ethernet του ιδρύματος, από την καλωδίωση μέχρι και τον ...
 • Υλοποίηση δικτυωμένου συστήματος με μικρο-εξυπηρετητή για την από απόσταση λήψη μετρήσεων και τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κανδανολέων, Ευτύχιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-03-2010
  Η διάδοση των διαδικτυακών συνδέσεων ευρείας ζώνης στις κατοικίες συνετέλεσε αφενός στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων τύπου Ethernet στα σπίτια, με κύριο στόχο τη διάθεση της σύνδεσης σε περισσότερες από μια δικτυακές συσκευές ...
 • Υλοποίηση εφαρμογών υπολογιστικού συστήματος σε αυτοκίνητα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ερμής, Ιωάννης; Κουτσογιαννάκης, Ιωσήφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2009
  Η παρούσα μελέτη, η οποία εκπονείται στα πλαίσια διεξαγωγής πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Κρήτης, έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη ενός υπολογιστικού συστήματος που μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ...
 • Υλοποίηση συστήματος σκόπευσης εικονολήπτη και αισθητήρα θερμοκρασίας μέσω ασύρματου δικτύου Η/Υ, για χρήση σε τηλεχειριζόμενο όχημα προστασίας δασών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυριαζάκος, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τωμαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2008
  Στο πλαίσιο αυτής της πτυχιακής εργασίας κατασκευάσθηκε σύστημα σκόπευσης εικονολήπτη και αισθητήρα θερμοκρασίας με υπέρυθρες. Ακόμα, αναπτύχθηκε το απαραίτητο λογισμικό και κατασκευάσθηκε υλικό απαραίτητο για την μεταφορά ...