• Η αγορά παραγώγων πριν και μετά την χρηματοοικονομική κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γεωργάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-19
  Η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο ή κάθοδο της αξίας των περιουσιών των επενδυτών. Η μελέτη της μεταβλητότητας έχει προσελκύσει ισχυρό ενδιαφέρον από ερευνητές κι ...
 • Ανάλυση κρυπτονομισμάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Βεργαδής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-06
  Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξεταστεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων, του χρυσού και του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500,να εξεταστεί η «μνήμη» του Bitcoin και του Ethereum και να εξεταστεί αν παρουσιάζεται ...
 • Ανάλυση τραπεζικών μετοχών πριν και μετά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαραθιανού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον πυλώνα του οικονομικού συστήματος κάθε χώρας και η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Από την είσοδο της χώρας στην ζώνη του ευρώ έως και το 2020, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ...
 • Ανάλυση τραπεζών σε περίοδο αβεβαιότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την ενδεχόμενη επίδραση της αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής σε αντίστοιχες χώρες, στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της Ευρωζώνης. Η εν λόγω αβεβαιότητα δύναται να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί ...
 • Ανάλυση των τιμών των μετοχών των ελληνικών τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βλαχάκης, Ιωάννης; Γρηγοράκη, Αικατερίνα; Ζούρη, Ρεντόνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-17
  Οι τράπεζες από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν άρχισαν να έχουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, ενώ παράλληλα η σημασία τους αυξανόταν μαζί με την χρησιμότητά τους. Καθώς αυξανόταν η δύναμή τους ...
 • Απολύσεις προσωπικού και τιμές χρηματιστηρίου. Μελέτη επιχειρήσεων: Nec, Electronics, Toshiba, Volkswagen και Coca-Cola

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηνικολάου, Αικατερίνη; Κοτέ, Σονέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-09-2015
  Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, είναι η ουσιαστικη συλλογή και εξέταση στοιχείων αναφορικά με την επίδραση των απολύσεων στις επιχειρήσεις και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες απολύσεις μπορούν να επιδράσουν την πορεία ...
 • Αποτελεσματικότητα και κερδοφορία των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου στο Χ.Α.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κουμάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-23
  Ο κατασκευαστικός κλάδος έτυχε μεγάλης άνθησης τις προηγούμενες δεκαετίες, ωστόσο μετά το ξέσπασμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης αποτέλεσε έναν από τους κλάδους που επηρεάστηκε δραματικά. Η κατασκευή νέων δημόσιων και ...
 • Αποτελεσματικότητα της ελληνικής αγοράς παραγωγών

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αχείλας, Στέφανος; Πάγκαλος, Σπυρίδων; Pagkalos, Spyridon; Παπανδρέου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-11
  Η μελέτη ξεκινάει εξετάζοντας την εισαγωγή στις χρηματαγορές και την παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηρίων παραθέτοντας και τους παράγοντες παγκοσμιοποίησης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ...
 • Αποτελεσματικότητα των χρηματιστηρίων: διερεύνηση με δεδομένα υψηλής συχνότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μητάκη, Στυλιανή; Μουντράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-22
  Στη παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών και θα επικεντρωθούμε στην ασθενή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς. Συλλέξαμε για τη περίοδο 30 Ιανουαρίου 2017 έως 28 Απριλίου 2017 δεδομένα υψηλής ...
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου με την προσέγγιση της αξίας σε κίνδυνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τόρης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2016
  Η σύσταση ενός χαρτοφυλακίου στοχεύει στην μείωση του συνολικού κινδύνου και την προφύλαξη του κεφαλαίου από μεγάλες μεταβολές στις τιμές ορισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο υπολογισμός του βέλτιστου χαρτοφυλακίου ...
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υπολογιστικές μεθόδους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
  Η μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών αγορών είναι ένα πεδίο έρευνας που απασχολεί όλο και πιο έντονα τα τελευταία σαράντα χρόνια τους οικονομολόγους. Μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 παρατηρείται μεγαλύτερη ...
 • Διδάγματα από τις χρηματοοικονομικές κρίσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετρόπουλος, Ιωάννης; Ταβερναράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-20
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναλύει διάφορες χρηματοοικονομικές κρίσεις που συνέβησαν ανά τους καιρούς σε διάφορα μέρη και χώρες του κόσμου. Διαβάζοντας την συγκεκριμένη εργασία δεν θα αργήσετε να διαπιστώσετε ότι ...
 • Εκτίμηση ισχύος του υποδείγματος CAPM σε τραπεζικές μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαμφρέδας, Αντώνιος; Ράπτη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-15
  Η εργασία που θα σας παρουσιάσουμε έχει σκοπό να αποτιμήσουμε το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M , Capital Asset Pricing Model) καθώς και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του από την περίοδο ...
 • Η αντίδραση των τιμών των μετοχών σε μερισματικές ανακοινώσεις: η περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καζανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-02
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των μερισματικών ανακοινώσεων στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιθυμούμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ...
 • Η επίδραση των σεισμών στο χρηματιστήριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βαμβακάρης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Γνωρίζουμε ότι οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες κ.α.) είναι απρόβλεπτα και μη ελεγχόμενα γεγονότα ακόμα από τους ανθρώπους. Στην περίπτωση μας θα ερευνήσουμε την επίδραση που έχουν οι μεγάλοι σεισμοί ή ...
 • Η επίδραση των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στις τιμές των μετοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπουζάκη, Σωτηρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2015
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση, που έχει η ανακοίνωση της απόφασης για πραγματοποίηση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, στην απόδοση των τραπεζικών μετοχών των τεσσάρων συστημικών ελληνικών ...
 • Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου: 2000-2017.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βάσσης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-03
  Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αντιμετώπισε κατά την τελευταία δεκαετία σημαντικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν ...
 • Η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου 1997-2017.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λέντα, Μαρία; Φουντουλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-11
  Η εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ή αλλιώς Χ.Α. εδρεύει στην πόλη της Αθήνας και επήλθε έπειτα από συγχώνευση, που περιλάμβανε τις ανώνυμες εταιρείες Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών ...
 • Η σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών και μακροοικονομικών δεικτών: Εμπειρική Ανάλυση με δεδομένα από Ευρώπη και Αμερική.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Σοφία-Πανδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-09
  Η παρούσα μελέτη είχε στόχο να αναδείξει τη σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών και μακροοικονομικών δεικτών, επιχειρώντας μια εμπειρική ανάλυση με δεδομένα από Ευρώπη και Αμερική. Συγκεκριμένα μελετώνται οι ευρωπαϊκές χώρες της ...
 • Η σχέση της αγοράς ακινήτων με τη χρηματιστηριακή αγορά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαμβούνης, Ιωάννης; Πρινάρης, Στυλιανός; Ρουσάκης, Σταμάτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-07
  Η χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2007 με επίκεντρο την αγορά ακινήτων και τα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης (subprimemortgages), γρήγορα επεκτάθηκε και απέκτησε διεθνείς διαστάσεις. Τότε αποκαλύφθηκαν ...