• Η ρύπανση των υδάτων: Η φύση του προβλήματος και ο έλεγχος ρύπανσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φερετζάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουρμούζη, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο πρόβλημα της υδάτινης ρύπανσης, είτε αυτό αφορά τα επιφανειακά, είτε τα υπόγεια ύδατα. Η εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μπορούμε να έχουμε μια ...
 • Οικονομική ανάπτυξη και απώλειες βιοποικιλότητας: διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και η ελληνική εμπειρία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βιβιλάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουρμούζη, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2014
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις απώλειες βιοποικιλότητας που έχουν εντοπιστεί. Επίσης αναλύουμε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν ψηφιστεί για την ...
 • Το πρωτόκολλο του Κιότο και η εφαρμογή του στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηκώστας, Αντώνης; Σδούγκας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουρμούζη, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Η ανθρωπότητα άργησε να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η αβασάνιστος κατασπατάληση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ήρθε να δείξει ότι έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να είχε ...