• Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας φυτωριακής μονάδας στην Τροιζηνία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Σακελλαρίου, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοφορίδη, Ρένα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Από την παρούσα εργασία έχει πρόκυψη και επιβεβαιώνεται η ανάγκή κατασκευής του φυτώριου στην Τροιζηνία. Στόχος της επιχείρησης είναι να είναι βιώσιμη και λειτουργική και να αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής φυτών και ...