• Κηποτεχνική μελέτη για το εκπαιδευτικό πάρκο του ΑΤΕΙ Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Λεβεντάκη, Ειρήνη; Σταθάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοφορίδη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Είναι τεράστια η σημασία της ανάπλασης του εκπαιδευτικού πάρκου, που βρίσκεται στο αγρόκτημα, τόσο για τη καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Ειδικότερα το πάρκο με τη μορφή ...