• Διαδικτυακό σύστημα συγκέντρωσης και αναζήτησης προϊόντων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νόκας, Αθανάσιος; Θεοδωρής, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωστής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2015
    Με την παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης και υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα συγκεντρώνει προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και στη συνέχεια θα τα κατηγοριοποιεί, με ...