• Οργάνωση υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καράμ, Άρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κώστας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2009
    Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη και την παρουσίαση των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρονται από το ΤΕΙ Κρήτης. Αναλυτικότερα η εργασία δομείται σε κεφάλαια ...