• Φορολογία Α.Ε. Εξαγωγή αποτελέσματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καργάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-10-2014
  Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (νέες φορολογικές διατάξεις).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δερμιτζάκης, Ιωάννης; Κασσωτάκη, Άρτεμις
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Σήμερα, η φορολογία εισοδήματος αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων κάθε χώρας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, η φορολογική μεταρρύθμιση του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και ...