• Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε και Ε. Π. Ε. για φορολογικές οφειλές έναντι του ελληνικού δημοσίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαυρογιαννόπουλος, Ιωάννης; Σεκερτζή, Άντζελα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2015
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην αστική ευθύνη που έχουν οι διοικούντες των Α.Ε κι Ε.Π.Ε απέναντι στο δημόσιο. Σκοπός της είναι η ανάλυση του θέματος και η εύρεση λύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα ...
 • Η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99-106 του πτωχευτικού κώδικα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Γεωργακάκης, Αναστάσιος; Καλλιτσουνάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-28
  Ο πτωχευτικός κώδικας, είναι ένα εργαλείο που ευελπιστεί να δώσει λύσεις στην ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση, που επικρατεί στην χώρα, λόγω της κρίσης. Οι νέες τροποποιήσεις του κώδικα, δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στους ...
 • Ο θεσμός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαυρομάτη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-10-2015
  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, βλέπουμε ποια είναι τα είδη των εισφορών και με ποιο τρόπο μετέχουν στην εταιρία οι εταίροι. ...