• Μελέτη αρχιτεκτονικής δικτύων δορυφορικού internet.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χύτας, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βλησίδης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2009
    Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, που ακολούθησε τη ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του internet, οδήγησε στην εμφάνιση ασύρματων λύσεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ανήκουν και οι δορυφορικές επικοινωνίες ...