• Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και εταιρική κοινωνική ευθύνη ανώνυμης βιομηχανικής εταιρίας μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α -Διερεύνηση περίπτωσης 'Γραφικές τέχνες Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ'

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δρακουλάκη, Ελευθερία; Τσομπανάκη, Αγγέλα; Φουντουλάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2011
  Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια, με την χρησιμοποίηση των κατάλληλων προτύπων να ερμηνεύσουμε να αξιολογήσουμε και να αναλύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ‘Γραφικές Τέχνες Γ. Δετοράκης Α.Ε.Β.Ε’ που ...
 • Αποθέματα και αποτίμηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νικολάκη, Δανάη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-03-2011
  Η εργασία αυτή έχει ως θέμα της τα αποθέματα και τον τρόπο αποτίμησής τους, με βάση την Ελληνική Νομοθεσία αλλά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κίνητρο για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε το ενδιαφέρον μου για την ...
 • Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων και μητρώο πάγιων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φλώρος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-05-2009
  Με τον όρο πάγια περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν μεταπωλούνται αλλά χρησιμοποιούνται στις ανάγκες της εκμετάλλευσης και βοηθούν στην παραγωγή του εισοδήματος. Με απλά λόγια ο ρόλος των ...
 • Διαχειριστική χρήση σε ανώνυμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιγνός, Μιχάλης; Μπασκάκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-02-2009
  Τουρισμός είναι η επικοινωνία των λαών, είναι η απόφαση ορισμένων ανθρώπων να επισκεφθούν νέες χώρες, για να κάνουν τις διακοπές τους ή να δουν ορισμένα πράγματα, που συνδέονται με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου ...
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα συγκρίσεις και διαφορές με το ενιαίο γενικό λογιστικό σχέδιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μελεσανάκη, Άννα; Φρονιμάκης, Κώστας
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2009
  Τα ΔΛΠ δεν αποτελούν απλά μία υποχρέωση, αλλά ανάγκη για την αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και ταυτόχρονα ένα εργαλείο που, αν χρησιμοποιηθεί ορθά, μπορεί να αποτελέσει εκείνο το συγκριτικό ...
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2010
  Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών IFAC, έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση ενός συντονισμένου ανά το παγκόσμιο λογιστικού επαγγέλματος με εναρμονισμένα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί όπως ...
 • Έσοδα έξοδα επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παναγιωτάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2009
  Η πτυχιακή μου εργασία χωρίζεται ουσιαστικά σε τρία (3) μέρη : Α. Ε Ξ Ο Δ Α - Καταγραφή χαρακτηριστικών και ενδεικτική ημερολογιακή εγγραφή ανά λογαριασμό εξόδου Β. Ε Σ Ο Δ Α - Καταγραφή χαρακτηριστικών και ενδεικτική ...
 • Εισόδημα απο εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικά Ο.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μανιτάκη, Ρόδω
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2011
  Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αναφέρθηκα στα κυριότερα θέματα τα οποία είναι οι εισαγωγικές έννοιες της εμπορικής επιχείρησης, το εισόδημα από τις εμπορικές επιχειρήσεις, η επιβολή του φόρου, η προκαταβολή-παρακράτηση ...
 • Εργασίες μιας διαχειριστικής χρήσης σε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπελιβανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2010
  Οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί γεγονός που προβληματίζει τις επιχειρήσεις. Η τουριστική βιομηχανία είναι, δίχως αμφιβολία, βασικός πυλώνας της εγχώριας ...
 • Εργασίες τέλους χρήσης Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσώνη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2011
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία, θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε και να αναλύσουμε σε βάθος, θεωρητικά και πρακτικά, τις λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης που πρέπει να γίνουν για κάθε επιχείρηση κατά τις 31/12 κάθε έτους, από ...
 • Εργασίες τέλους χρήσης Α.Ε., ισολογισμός αποτέλεσματα εκμετάλευσης, χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σέλλιου, Σταματίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
  Οι εργασίες τέλους χρήσης είναι μια διαδικασία που γίνεται για να εξακριβώσουμε πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία της περιουσίας και ποια τελική ποσοτική μορφή πήρε το κεφάλαιο από τα έξοδα και έσοδα που σχηματιστήκανε από την ...
 • Εργασίες τέλους χρήσης σε Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σαλαβαντάκης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2009
  Η εξέλιξη του οικονομικού βίου που επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, δημιούργησαν το μοντέλο της μεγάλης σύγχρονης επιχείρησης, η οποία για τη χρηματοδότηση ...
 • Εφαρμογές μιας διαχειριστικής χρήσης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, λογιστική & φορολογική αντιμετώπιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαμαλούδης, Χρήστος; Τσιλιγκίρης, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
  Η μεγάλη ανάπτυξη των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων, που στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία μας αποτελούν, με τη μορφή πολυεθνικών εταιριών, τεράστιους οικονομικούς οργανισμούς, δημιούργησαν την ανάγκη οργάνωσης ...
 • Εφαρμογή των Δ.Λ.Π. σε ξενοδοχειακή Α.Ε..

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρινάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2010
  Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε Ξενοδοχειακή Α.Ε.. Ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι τόσο τα Δ.Λ.Π. όσο και η ξενοδοχειακή λογιστική αναπτύσσονται και ...
 • Η λειτουργία της ΕΠΕ σε μια διαχειριστική χρήση και λύση της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δουδάλη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-10-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει μια αναφορά και μελέτη πάνω στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε τι είναι η Ε.Π.Ε καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει σε σχέση με τις υπόλοιπες ...
 • Η συμβολή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων στη διαχείρηση περιόδου οικονομικής κρίσης σε ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Συμιανάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2010
  Οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες και οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν γεγονός που προβληματίζει τις επιχειρήσεις. Η τουριστική βιομηχανία είναι, χωρίς αμφιβολία, βασικός πυλώνας της εγχώριας οικονομίας, ...
 • Λογαριασμοί έσοδα-έξοδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζουανάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-06-2010
  Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των Εσόδων – Εξόδων καθώς και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πάνω στα έσοδα-έξοδα. Θα δούμε μερικές από τις βασικότερες διακρίσεις των Εσόδων – Εξόδων αλλά και τη θέσει που ...
 • Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση σε βιβλία Β κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουβεδάκη, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-06-2008
  Για την σωστή ανάπτυξη του θέματος θεώρησα ότι αρχικά πρέπει να αναφέρω κάποια θεωρητικά στοιχεία τα οποία θα προϊδεάζουν τον αναγνώστη και θα τον βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος. Για αυτό το λόγο ξεκίνησα την ...
 • Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γουρούντη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2009
  Στόχος της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι να αναφερθεί στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μετασχηματιστεί μία επιχείρηση. Για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι νόμοι, για τους οποίους ...
 • Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Ηρακλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
  Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεχώς αλλάζει και όλοι μέσω της διαδιακασίας της σωστής εφαρμογής του όρου σωστού προγραμματισμού και management, προσπαθούν να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην ...