• Η εικόνα του ΤΕΙ Ιεράπετρας στην τοπική κοινωνία: μια εμπειρική προσέγγιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Αυγέρη, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-12-2009
  Στην σημερινή εποχή, το Μάρκετινγκ, η Διαφήμιση καθώς επίσης και όλοι εκείνοι οι παράγοντες των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή ...
 • Μέθοδοι αξιολόγησης δανείων καταναλωτικής πίστης στο σύγχρονο τραπεζικό τοπίο της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Μουτεβελή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-06-2010
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει τις μεθόδους με τις οποίες εγκρίνουν τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης και πιο συγκεκριμένα τα καταναλωτικά δάνεια οι ελληνικές τράπεζες. Και δεύτερον, να αξιολογήσει μία από αυτές ...
 • Μορφές αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου με την χρήση στατιστικών μεθόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλικός, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2011
  Οι Ευρωπαϊκοί πιστωτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες ειδικότερα ήταν βαθιά εκτεθειμένοι στην Αμερικάνικη στεγαστική πίστη , όταν όμως η επισφάλεια των στεγαστικών δανείων εμφανίστηκε τα έτη 2007-2008 έπρεπε να αντισταθμίσουν ...
 • Οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπύρου, Σπυρίδων; Λανάρας, Οδυσσέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2012
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει τις σύγχρονες μεθόδους πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών με την χρήση οικονομικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούν οι τραπεζικοί οργανισμοί ώστε να εγκρίνουν τραπεζικά προϊόντα ...
 • Περιγραφική μελέτη και έρευνα των νέων (15-18 ετών) της περιοχής της Ιεράπετρας και ο ρόλος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ζωή τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Βενιζέλου, Αλίκη; Κονταράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2009
  Η νεολαία αποτελεί ένα κομμάτι το οποίο πάντα υποβάλλεται σε ελέγχους και έρευνες προκειμένου να βρεθούν κάποια στοιχεία τα οποία βοηθούν τους ερευνητές να προχωρήσουν σε κάποιες περαιτέρω εξελίξεις. Έτσι και το Marketing ...
 • Στατιστική ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών πριν και μετά την καθιέρωση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αγγελιδάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-01-2012
  Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα διανύει μια περίοδο έντονης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών αυτής της κρίσης, οι οικονομολόγοι σχεδόν ομόφωνα καταλήγουν στην ανάγκη ανάπτυξης των εξαγωγών της ...