• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Φελεσάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Sorensen, Poul; Eybye, Jens
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-08-2012
    Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναλυθεί το πρόβλημα των μετακινήσεων εντός και εκτός πόλεων. Πρόθεση ήταν να καταγραφούν εναλλακτικοί τρόποι μετακινήσεων και να προταθεί ένα καινοτόμο σύστημα μεταφοράς στην ...