• Ανάπτυξη διάταξης μετρήσεων για τη μελέτη της κινηματικής συμπεριφοράς παραμορφώσιμων ακροδαχτύλων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοσμαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Ο χειρισμός αντικειμένων είναι σημαντικό μέρος της ρομποτικής όσο αφορά την αυτοματοποίηση της παραγωγής στην βιομηχανία αλλά και στην ασφαλή εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών. Τα προηγούμενα χρόνια το αντικείμενο του χειρισμού ...
 • Ανάπτυξη και έλεγχος συστήματος κατευθυντικής κεραίας σε ωκεανογραφικούς πλωτήρες μέτρησης δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Πέττας, Διονύσιος-Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-13
  Λόγω της ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, μια μεγάλη ποικιλία υφιστάμενων και νέων αισθητήρων μπορεί ενδεχομένως να φιλοξενηθεί σε έναν ωκεανογραφικό πλωτήρα. Για να αντιμετωπιστεί η εγκατάσταση πολλών αισθητήρων και η ...
 • Ανάπτυξη ρομποτικής αρπαγής με ελαστικά και εύκαμπτα άκρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαϊωάννου, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-31
  Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μιας ρομποτικής αρπάγης με ελαστικά και εύκαμπτα άκρα. Ζητούμενο είναι η στιβαρή και σταθερή συγκράτηση αντικειμένων με διαφορετική γεωμετρία και βάρος, χωρίς ...
 • Αναγνώριση κινήσεων άνω άκρων με τη χρήση επιφανειακών ηλεκτρομυογραφημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βαρδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-22
  Ένα από τα προβλήματα της κοινωνίας που χρειάζεται βοήθεια από την τεχνολογία, είναι η προσφορά βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μία κατηγορία τέτοιων ατόμων είναι εκείνα με ακρωτηριασμένα μέλη. Η τεχνολογία σήμερα ...
 • Έλεγχος ρομποτικού δακτύλου για τη θέση και την άσκηση δύναμης σε επίπεδη επιφάνεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καββουσανός, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-31
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πρόβλημα του ελέγχου ενός ρομποτικού δακτύλου με παραμορφώσιμο άκρο καθώς κινείται πάνω σε μια επίπεδη και άκαμπτη επιφάνεια προς μια προκαθορισμένη θέση έτσι ώστε να εκτελεί κίνηση ...
 • Επέκταση των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού πακέτου «LEGO-MINDSTORMS», με την χρήση του μικροελεγκτή Arduino, για μηχατρονικές εφαρμογές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαρούπιας, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-12-2013
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού πακέτου «Lego Mindstorms» με την χρήση της υπολογιστικής πλατφόρμας «Arduino» και η δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα ...
 • Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Αποδουλιανάκης, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-30
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία, αφορά μια πλήρως μηχατρονική μετατροπή ενός συμβατικού αναπηρικού αμαξιδίου, σε ηλεκτρικό. Μετά την μετατροπή, το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει ένα άτομο με μέγιστη ...
 • Κινηματική ανάλυση και έλεγχος κίνησης-λαβής ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2012
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά την κινηματική ανάλυση καθώς και τον έλεγχο ενός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Αυτοματικής και Ρομποτικής του ΤΕΙ Κρήτης. Για την κινηματική ανάλυση ...
 • Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πήχη προσθετικού μέλους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καμπουράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης; Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-10
  Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και κατασκευή ενός προσθετικού πήχη που, μαζί με ρομποτική διάταξη αρπάγης, αποτελεί ολοκληρωμένο τεχνητό – βιονικό μέλος άνω άκρου. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα ...
 • Ρομποτικός νάρθηκας με πνευματικούς επενεργητές για την αποκατάσταση ή ενδυνάμωση της κινηματικής των δαχτύλων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στογιάνοβ, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-16
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ρομποτικού νάρθηκα που χρησιμοποιεί πνευματικούς επενεργητές για την κίνησή του καθώς και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για τον έλεγχό του από ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή ανθρωπόμορφου μεταλλικού ρομποτικού χεριού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βάμβουκας, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης; Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-09
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την κατασκευή ενός ανθρωπόμορφου μεταλλικού χεριού, με ικανότητες που αντικαθιστούν εκείνες ενός φυσικού ανθρώπινου χεριού. Σαφέστερα, γίνεται λόγος για την αναγκαία κατασκευή ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κωνσταντουδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2012
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η ανάπτυξη του ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού για την λαβή αντικειμένων και τη διεξαγωγή χειρονομιών. Για την ανάπτυξη των σχεδίων θα χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη μέθοδος ...
 • Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ελέγχου τρισδιάστατου εκτυπωτή χαμηλού κόστους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζακυνθινός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2015
  Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα γίνει μια προσπάθεια κατανόησης της λειτουργιάς και κυρίως του ελέγχου του τρισδιάστατου εκτυπωτή χαμηλού κόστους που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο ρομποτικής και αυτοματικής του Τ.Ε.Ι ...
 • Σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος ανθρωπόμορφης ρομποτικής πρόθεσης με δυνατότητες κίνησης και λαβής αντικειμένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καλαντζής, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-05
  Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία, πραγματοποιείται μια εκτενέστερη μελέτη των ανθρωπόμορφων ρομποτικών χεριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αναγνωρίζοντας τα πεδία μελέτης του καθενός. Αυτό γίνεται μέσα από ένα πλήθος ...
 • Σχεδιασμός και κατασκευή εξωσκελετικού νάρθηκα για την υποβοήθηση ατόμων με μερική αναπηρία στα χέρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός εξωσκελετικού νάρθηκα για την υποβοήθηση ατόμων με μερική αναπηρία στα χέρια, ο οποίος κατασκευάστηκε πρόσφατα στο εργαστήριο ρομποτικής και ...
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος μικρής ρομποτικής πλατφόρμας "Stewart".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαντζής, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2013
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη του ρομποτικού μηχανισμού κλειστής κινηματικής αλυσίδας έξι βαθμών ελευθερίας, φερόμενου ως πλατφόρμα “Stewart”, για την προσομοίωση κινήσεων και τροχιών με ...
 • Τηλεχειρισμός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού με χρήση οπτικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βεϊσάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης; Κοσμόπουλος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον τηλεχειρισμό ενός ρομποτικού συστήματος με χρήση οπτικών δεδομένων, τα οποία εξάγονται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή. Το τελικό ρομποτικό σύστημα αποτελείται από ένα ...
 • Τηλεχειρισμός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού μέσω πρωτότυπης διάταξης αισθητήρων προσαρμοσμένων σε γάντι.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φυράι, Κλάιντο
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-03-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την σχεδίαση και κατασκευή ενός συστήματος συλλογής δεδομένων, προσαρμοσμένο σε γάντι, για τον τηλεχειρισμό ενός ρομποτικού χεριού 16 βαθμών ελευθερίας το οποίο πρόσφατα κατασκευάστηκε ...
 • Υλοποίηση συναρτήσεων ελέγχου ρομποτικού συστήματος αποτελούμενου από βιομηχανικού τύπου ρομποτικό χειριστή και ανθρωπόμορφη αρπάγη λαβής αντικειμένων μέσω του προγράμματος MATLAB.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετρόπουλος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-06
  Η ανάπτυξη επιδέξιων ρομποτικών χεριών, με στόχο την χρήση τους είτε ως προσθετικά μέλη είτε την ενσωμάτωση τους σε ρομποτικά συστήματα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με πάρα πολλές ερευνητικές προκλήσεις, κάτι το οποίο ...