• Κατασκευή και έλεγχος κατακόρυφου αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα τεσσάρων βαθμών ελευθερίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σακάρος, Θωμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουσκιτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2010
  Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή ενός κατακόρυφου αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα τεσσάρων βαθμών ελευθερίας και ο έλεγχός του από υπολογιστή με χρήση του λογισμικού MATLAB.
 • Κινηματικός έλεγχος ψηφιακής κάμερας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπελαδάκης, Μιχαήλ; Τριαντάφυλλος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουσκιτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2009
  Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί εφαρμογή της ρομποτικής. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένας βραχίονας δύο βαθμών ελευθερίας για τον κινηματικό έλεγχο μιας ψηφιακής κάμερας. Χρησιμοποιήθηκαν DC βηματικοί κινητήρες και ο ...
 • Μηχατρονική και εκπαιδευτικό υλικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζαμπακλής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουσκιτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-01-2016
  Η εργασία αυτή, αφορά τη μηχατρονική και περιέχει προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτή. Επίσης περιέχει εκπαιδευτικές ασκήσεις προς επίλυση για επιπλέον εκμάθηση.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή ψηφιακού συστήματος ελέγχου ηλεκτριού κινητήρα συνεχούς ρεύματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σκυλουράκης, Ιωάννης; Γιαννακέλος, Φώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουσκιτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-05-2013
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή ενός ψηφιακού συστήματος ελέγχου κλειστού βρόγχου για τη ρύθμιση της γωνιακής ταχύτητας ενός ηλεκτρικού κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Το πλήρες ...
 • Υδραυλικό σύστημα ελέγχου τριών δεξαμενών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρούσσος, Παναγιώτης; Κεκάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουσκιτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-03-2008
  Αντικείμενο της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού ενός υδραυλικού συστήματος ελέγχου τριών δεξαμενών. Η εργασία αυτή βασίστηκε στην κατάλληλη διαμόρφωση και σύνθεση ...