• Χρήση φυσικών εχθρών για τη βιολογική αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ζαχαράκης, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαραντωνάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2012
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της βιολογικής καταπολέμησης των φυσικών εχθρών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Σκοπός της εργασίας είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις πιο σύγχρονες ...