• Αμοιβαία κεφάλαια και αντιμετώπιση επενδυτικού κινδύνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πηδηκτάκη, Θεονύμφη; Μπανίτσκας, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-02-2009
  Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Στις 2 ...
 • Αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ρουμελής, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-03-2011
  Κατά καιρούς τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν κατηγορηθεί από επενδυτές και δημοσιογράφους ότι έχουν υψηλό κόστος προμηθειών και λόγω της φύσης τους είναι κατάλληλα κυρίως για μέσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές, ότι δεν προσφέρονται ...
 • Ανάλυση επενδυτικού σχεδίου στην εταιρεία "Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιοδακάκης, Γεώργιος; Χατζάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην εργασία που ακολουθεί θα αναλύσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο στην κατηγορία μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από το 1999. ...
 • Αντιμετώπιση επενδυτικού κινδύνου και αμοιβαία κεφάλαια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ταμπακάκη, Αντωνία; Σαβουϊδάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2009
  Με τον όρο επένδυσυ δεχόμαστε ότι εννοούμε τόσο την απόφαση για επένδυση, όσο και το κεφάλαιο που θα έχει επενδυθεί. Ισοδυναμεί με τη στέρηση μιας βέβαιης σημερινής απολαβής σε αντάλλαγμα μιας μελλοντικής αποδόσεως. Επομένως, ...
 • Αξιολόγηση μετοχών και επενδυτικές στρατηγικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κρόμπα, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2014
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την λεπτομερή ανάπτυξη των τρόπων αξιόλογησης των μετοχών και των επενδυτικών στρατηγικών. Χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη με επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος δίνεται ο ορισμός των ...
 • Βαθμός χρήσης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας σε τραπεζικούς οργανισμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουϊδή, Βασιλική; Φραγκιουδάκη, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-03-2011
  Ζούμε σε μία εποχή που το περιβάλλον μας μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Ο ρυθμός της αλλαγής είναι τόσο ραγδαίος, που είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσουμε. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν ...
 • Βαθμός χρήσης συστημάτων ολικής ποιότητας από τα τραπεζικά καταστήματα της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καρανδινού, Πελαγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2012
  Θεματικός άξονας της εργασίας που ακολουθεί είναι η μελέτη του αν και σε τι βαθμό χρησιμοποιούν προγράμματα ολικής ποιότητας τα τραπεζικά καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στο νησί της Κρήτης. Εργαλείο της έρευνας ...
 • Βαθμός χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), στο νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ζερικιώτη, Ιωάννα; Κλαψινού, Πελαγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-15
  Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αποτελούν μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας του διαδικτύου, το οποίο αποτελεί πλέον παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας με συνεχή αυξανόμενη ζήτηση και χρήση. Μέσω των δικτύων και των υπολογιστών ...
 • Βαθμός χρήσης του e-banking στο νησί της Κω.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γεδεών, Σταύρος; Χατζάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-12
  Η εργασία αυτή έχει θέμα τον βαθμό χρήση του e-banking στο νησί της Κω. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία μικρή εισαγωγή για τον τραπεζικό κλάδο και για τις λειτουργίες τους. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικά ...
 • Βαθμός χρήσης των τραπεζικών συναλλαγών διαμέσου ηλεκτρονικών καταστημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπενετάτου, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2010
  Η πτυχιακή μου εργασία έχει σκοπό την πλήρη ανάλυση και έρευνα σχετικά με το βαθμό χρήσης των εναλλακτικών δικτύων τραπεζικής εξυπηρέτησης.
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας και τραπεζικές εργασίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπουλταδάκη, Γεωργία; Φραντζεσκάκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2010
  Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ποιότητα της τραπεζικής εργασίας, στους τρόπους σωστής διοίκησης του και στους τρόπους πραγμάτωσης τους με τη βοήθεια της διοίκησης ολικής ποιότητας, ως ένα σύγχρονο μέσο διοίκησης. ...
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας και τραπεζικοί οργανισμοί.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μούγκρος, Γεώργιος; Καψάλης, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2012
  Ζούμε σε μία εποχή που το περιβάλλον μας μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Ο ρυθμός της αλλαγής είναι τόσο ραγδαίος, που είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσουμε. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν ...
 • Έννοια της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λάππας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2014
  H εργασία αυτή έχει ως θέμα ‘’Την έννοια της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής’’. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δούμε την συμπεριφορά των επενδυτών ανάλογα με τους εξωτερικούς παράγοντες (κινδύνους, αποδόσεις κλπ). ...
 • Εμπιστοσύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αποστόλου, Κρυσταλλία; Καρακατσάνη, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-09-2008
  Στις μέρες μας το internet αποτελεί μια πραγματική αδιαμφισβήτητη δύναμη, ένα πολιτισμικό φαινόμενο καθώς μέσα από αυτό διακινούνται πληροφορίες που μας αφορούν όλους. Παράλληλα και με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των ...
 • Επενδυτικές επιλογές του μέσου Έλληνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Περάκη, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2012
  Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης για την λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η εκποίηση της πτυχιακής εργασίας. ...
 • Επενδυτικές επιλογές του μέσου έλληνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζωρτζάκου, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-06-2012
  Στην παρούσα εργασία με τίτλο ‘ Οι επενδυτικές επιλογές του μέσου Έλληνα’ γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, ...
 • Επίδραση των συστημάτων ποιότητας στην τραπεζική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαρεδάκη, Δέσποινα; Κώνστας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-06-2011
  Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια µε τις υπό ενότητες τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι γενικές έννοιες και ορισμοί της Ποιότητας μέσα από ιστορική ανασκόπηση παγκοσμίως αλλά και την σύγχρονη ποιότητα ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και τραπεζικός κλάδος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαρδάκη, Αρτεμις
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-04-2011
  Έχοντας στο μυαλό την ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου πρέπει να αναλύσουμε εκτενέστερα την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και των τραπεζικών φορέων. Με τον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη εννοούμε ...
 • Ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στον τραπεζικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κυριακάκη, Αθανασία-Σπυριδούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-06-04
  Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, κατέστησε αναγκαία την οργάνωση των πληροφοριών ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις πληροφορίες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν ...
 • Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γεωργοπούλου, Γεωργία; Δερμιτζάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος; Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εντυπωσιακούς ρυθμούς εξέλιξης, ανάλογη με αυτήν που ξεκίνησε και είχε η Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 70. Παρά τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ...