• Η αξιοπιστία του VYNTUS CPX.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κανταράς, Παρασκευάς
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος; -
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-16
    Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εκτιμηθεί για πρώτη φορά η αξιοπιστία ενός νέου έμμεσου θερμιδομετρητή, του Vyntus CPX σε ότι αφορά τη μέτρηση κατανάλωσης O2 και παραγωγής CO2 και υπολογισμού του βασικού μεταβολικού ...