• Αξιολόγηση κομπόστ λυματολάσπης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουρούμπαλης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-30
  Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθεί εδαφοβελτιωτικό υλικό τύπου κόμποστ με τη προσθήκη λυματολάσπης και να εφαρμοστεί σε νεαρά δενδρύλλια ελιάς που έχουν εγκατασταθεί σε γλάστρες. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν ...
 • Αξιολόγηση σταθερότητας βιοεξανθρακωματος μέσω χημικής οξείδωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βίλα, Άμπρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δήμήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-16
  Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της αστικοποίησης και της αύξησης του πληθυσμού δημιουργούνται σημαντικά ζητήματα που έχουν ως απόρροια την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ένα απο αυτά αποτελούν τα απορρίμματα. Η διαχείριση των ...
 • Εφαρμογή της μεθόδου φασματική επαγόμενης πόλωσης σε εργαστηριακή κλίμακα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κιρμιζάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σουπίος, Παντελής; Νταρλαγιάννης, Δημήτριος; Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-12
  Η εφαρμογή της φασματικής επαγόμενης πόλωσης (SIP) κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μετατοπιστεί από τις μεταλλευτικέςέρευνες σε περισσότερο περιβαλλοντικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν ...
 • Σκοπιμότητα και Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων στο Δήμο Χανίων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Φραγγεδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-27
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, αλλά και των λεγόμενων «ογκωδών» αποβλήτων στο Δήμο Χανίων.Επίσης, η απόδειξη της ωφελιμότητας ...
 • Υδροθερμική επεξεργασία στραγγισμάτων χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κιρμιζάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την μείωση του οργανικού φορτίου των στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. του δήμου Χανίων μέσω οξείδωσής τους σε υδροθερμικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία περιγράφονται οι ...