• Αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού: Εφαρμογές στον Ελλαδικό χώρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταθοπούλου, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-07
  Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή της διαδικασίας της αντίστροφης όσμωσης στον ελληνικό χώρο, μέσα από πρακτικές εφαρμογές.Ταυτόχρονα προτείνονται λόγοι για τους οποίους η αντίστροφη όσμωση θα μπορούσε να είναι ...
 • Ανάλυση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 σε στρατιωτική μονάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βουρβαχάκης, Χρήστος; Σταμάτης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2015
  Η πτυχιακή αυτή σχετίζεται με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO, με έμφαση στο ISO14001, στην εργασία μας εξετάστηκε η περίπτωση εφαρμογής σε Ελληνική στρατιωτική μονάδα.
 • Ανακύκλωση αστικών αποβλήτων: Τάσεις και προοπτικές για την πόλη των Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετρίτση, Δανάη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-02-2009
  Ανάλυση όλων των ειδών ανακύκλωσης και στατιστικά από έρευνα που έγινε στα Χανιά.
 • Αξιολόγηση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο του Αγ. Δημητρίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Προεστάκης, Φραγκίσκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2016
  Η πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τις μεθόδους επεξεργασίας αστικών αποβλήτων καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επίσης παρουσιάζει την διαδικασία κομποστοποίησης και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
 • Η Κοστολόγηση και τιμολόγηση των Υπηρεσιών Ύδατος σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και την ΚΥΑ 135275/2017. Εφαρμογή στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσιτωνάκη, Αντωνια
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-17
  Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ γνωστή ως «Οδηγία Πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων», με την οποία θεσμοθετούνται έννοιες, κανόνες και μέτρα για την προστασία, διατήρηση και γενικότερα τηναειφορία ...