• Αιτίες για την απόκλιση από τον στόχο για την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Χατζηκωνσταντίνου, Αριστέα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καλιακάτσος, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα και τα βήματα που γίνονται σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως με την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γίνεται εκτενής ...