• Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, η εξέλιξη και απορρόφηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) μέχρι και σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παλιουδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλλέργη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης που εφαρμόστηκαν στον Ελλαδικό χώρο . Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται μια σύντομη ...
 • Οι Μινωικές Γραμμές από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γιαλεσάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλλέργη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-05-2011
  Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας με τίτλο « Μινωικές Γραμμές από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα» είναι εντοπισμός την καταγραφή και η ανάλυση κάποιων σημαντικών γεγονότων και στοιχείων της ακτοπλοϊκής εταιρίας που ...
 • Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Ευρώπη και ο ενδεδειγμένος ρόλος τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαρής, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλλέργη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εστιάζεται στην παρουσίαση των χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ευρώπη και του ενδεδειγμένου ρόλου. Γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και στην συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται η Ευρωπαϊκή ...
 • Πρόγραμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με το ΕΣΠΑ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μάλιακκας, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλλέργη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-06-2011
  Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 είναι δέσμη προγραμμάτων χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω παρεμβάσεων με στόχο την πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας ...
 • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλλέργη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-12-2011
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών ...