• Ανάπτυξη και πολυμεσική εφαρμογή διαδικτυακού ραδιοφώνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σπάρτσης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-09-2012
  “Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός ιστότοπου, χτισμένου με την χρήση νέων τεχνολογιών που διδάσκονται στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ...
 • Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής συγκριτικής μελέτης μικροφώνων και τεχνικών ηχογράφησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Αποστόλου, Ευάγγελος; Καπανταϊδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-01-2010
  Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με τα μικρόφωνα, που είναι και το βασικότερο εργαλείο της ηχοληψίας. Συγκεκριμένα θα διερευνήσουμε το πώς ένα μικρόφωνο «ακούει» μια ηχητική πηγή σε ένα ηχητικό πεδίο και πως εσωτερικοί ...
 • Βιβλιοθήκη (βάση δεδομένων) ηχογραφημένων ήχων για οπτικοακουστικές εφαρμογές διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Κυρέζογλου, Ανδρέας; Καπετάνος, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-12-2012
  Αν αναρωτηθεί κανείς τι κοινό έχουν ένας μουσικός, ένας φοιτητής μουσικής τεχνολογίας, ένας ηχολήπτης-παραγωγός, ένας μουσικολόγος ερευνητής ή κάποιος μουσικός καλλιτέχνης, θα λάβει ποικίλες απαντήσεις. Κατά γενική ομολογία ...
 • Η συγκριτική μελέτη δύο διαφορετικών τεχνικών της μίξης του ήχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Καλλιαντέρης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-06-2009
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την διαδικασία της μίξης, και πιο συγκεκριμένα της διαφορές που έχει η διαδικασία της μίξης στο θέμα της ευχρηστίας ανάμεσα στο hardware – software studio. Ακόμα θα προσπαθήσουμε όσο είναι ...
 • Ηχητικός σχεδιασμός στη ραδιοφωνική διαφήμιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Βοϊνάς, Σωτήρης. Γκιλίτση Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2014
  Η εργασία αυτή έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη μελέτη του ηχητικού περιεχομένου στη ραδιοφωνική διαφήμιση και τη δημιουργία προτύπων που οδηγούν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Με τον όρο επιτυχημένο αποτέλεσμα εννοείται μια ...
 • Ηχογράφηση προσωπικού ολοκληρωμένου μουσικού υλικού σε μη επαγγελματικό χώρο και προώθηση αυτού με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Πανάγος, Θοδωρής
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2016
  Η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής ενός ανθρώπου και λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος για την σύσφιξη σχέσεων και την συγκρότηση κοινωνικών ομάδων. Στην εποχή που ζούμε η μουσική και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ...
 • Μουσική εκμάθηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Γκόρης, Παναγιώτης; Σακκάς, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-08-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της διαδικασίας σχεδιασμού, ανάπτυξης και γενικότερα δημιουργίας εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, που αφορούν στο μάθημα της μουσικής στην πρωτοβάθμια και ...
 • Οι σύγχρονες ψύχο-ακουστικές εφαρμογές ως ηχοθεραπευτική αγωγή στο τραγούδι, τη φώνηση και τη γλωσσική έκφραση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σιατίτσας, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλοζάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-09-2012
  H φωνή είναι μια από της βασικότερες λειτουργίες επικοινωνίας που διαθέτει ο άνθρωπος τόσο κατά την συναναστροφή του με τον υπόλοιπο κόσμο όσο και και κατά την ψυχαγωγία του μέσω του τραγουδιού. Η βασική αυτή λειτουργία ...