• Μελέτη περιβάλλοντος χώρου συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Άνω Ασίτες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παναγιωτακής, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιακάκης, Μανώλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-01-2009
  Αρχιτεκτονική τον Τοπίου είναι η Επιστήμη και η Τέχνη που έχει σαν βασική της λειτουργία να δημιουργεί και να διατηρεί την αισθητική στον άμεσο περιβάλλοντα ανοικτό χώρο της ανθρώπινης κατοικίας, της γειτονιάς, της πόλης, ...