• Μελέτη διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης συχνότητας FM. Υλοποίηση κυκλωμάτων διαμόρφωσης - αποδιαμόρφωσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
    Συγγραφείς: Κουμπαράκος, Πραξιτέλης; Μπαϊλη, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοψυχάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Αρχικά, ξεκινώντας την εργασία μας, οφείλουμε να κάνουμε, μια αναφορά στην τεράστια σημασια των επικοινωνιών. Ένας από τους ορισμούς που μπορεί να δοθεί στη λέξη επικοινωνία είναι, ότι αποτελεί τη βασική επεξεργασία ...