• Μελέτη της βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων από δυόσμο καλλιεργημένο σε ρυπασμένα εδάφη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καγιαυτάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-02-2009
  Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων των βαρέων μετάλλων στην ανάπτυξη των φυτών, την ανθεκτικότητα τους, την ικανότητα πρόσληψης μέσω των ριζών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και την ικανότητα μεταφοράς ...
 • Προσδιορισμός φαινολικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αναστόπουλος, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2008
  Στην παρούσα εργασία συλλέγονται δείγματα από τον ποταμό Κερίτη ανά μήνα από τον Οκτώβριο 2004 έως Απρίλιο 2005 και η ανάλυσή τους με τη μέθοδο 4-αμινοαντιπυρίνη έδειξε μια δυναμική φαινολικής ρύπανσης που διαμορφώνεται ...
 • Συμβολή στη διαχειριστική μελέτη των νερών της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής. Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουτουλάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2008
  Στη διπλωματική αυτή εργασία έγινε χημική και μικροβιολογική ανάλυση των νερών της περιοχής της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Χανίων. Η εργασία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2004 και περατώθηκε τον Ιανουάριο του 2005. Η δειγματοληψία ...
 • Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε ανώτερα φυτά και μονοκύτταρους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς εκτεθειμένους σε ρυπασμένο περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπολανάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-09
  Τα βαρέα μέταλλα αποτελούν ένα σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον, τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Στην εργασία αυτή εξετάσαμε τη μελέτη της επίδρασης/συσσώρευσης κάδμιου, νικέλιου και μόλυβδου στην αρμπαρόριζα ...
 • Συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε καρπούς και φύλλα νεραντζιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρομμύδα, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-23
  Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η διαπίστωση ρύπανσης από βαρέα μέταλλα σε καρπούς και φύλλα νεραντζιάς. Νικέλιο, κάδμιο και μόλυβδος αναλύονται με ατομική απορρόφηση με φλόγα.
 • Συσχέτιση της περιεκτικότητας του μελιού σε μέταλλα με την γεωγραφική και βοτανολογική του προέλευση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κοπανιάρη, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-17
  Η βλαστική ποικιλότητα βασίζεται σε διαφορετικές κλιματικές και γεωγραφικές προελεύσεις. Όσον αφορά τη μελισσοκομία, η ποικιλία των βοτάνων σχετίζεται στενά με την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας μελιού. Επομένως, με βάση την ...
 • Τεχνικές φωτοκαταλυτικής απολύμανσης νερού και δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρήγα, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-03-2008
  Θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της μεθόδου ετερογενούς φωτοκατάλυσης για τη μείωση των βακτηριακών πληθυσμών τόσο στο φυσικό νερό όσο και σε υγρά απόβλητα.
 • Χρησιμοποίηση της ψίχας του χαρουπιού για την παραγωγή βιοαιθανόλης με τη χρήση μικροβιακών διεργασιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κομηνού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να μελετήσει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη την ψίχα από το χαρούπι η οποία είναι πλούσια στη σύστασή της σε σάκχαρα.