• Μεταβολή βάρους και όγκου φυτικών υπολειμμάτων κατά την κομποστοποίησης τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Σπυρίδων; Παναρετάκη, Πάτρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιαδάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-02-2010
  Η αποδόμηση της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της ουσιαστικά γίνεται στη φύση από την εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη μας και έτσι εξασφαλίζεται η ανακύκλωση της ύλης και μ' αυτή η διατήρηση της ζωής. Ο άνθρωπος ...