• Μελέτη, 3D σχεδιασμός – συναρμολόγηση, κίνηση και αρχή λειτουργίας μηχανών μηχανικών δοκιμασιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τσαλίκης, Νικόλας
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νεκτάριος; Πετούσης, Μάρκος; Μανιάδη, Αθηνά  
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-10-15
    Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο τρισδιάστατος σχεδιασμός των μηχανών μηχανικών δοκιμασιών όπως είναι η MT3016 ImpactTester (Charpy) για τη διαδικασία της κρούσης, τη μηχανή Imada Force Measurement για τις ...