• Ασφαλής μετάδοση μηνυμάτων πάνω από ένα ασύρματο ομότιμο δίκτυο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαρρής, Παρασκευάς
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2012
    Η πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη και παρέχει λύσεις σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων. Το πρώτο σκέλος της εργασίας εστιάζει στην υλοποίηση μιας εφαρμογής για φορητές ...