• Grid computing, τεχνολογίες πλέγματος και εφαρμογές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάτος, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-03-2011
  Η παρούσα πτυχιακή επιθυμεί να αναλύσει τις βασικές συνιστώσες των υποδομών πλέγματος με πεδίο εφαρμογής. Αποσφαηνίζονται διαδικασίες όπως π.χ. ο μηχανισμός ασφαλούς πρόσβασης (GSI)η μεταφορά αρχείων, η υποβολή εργασιών. ...
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-07-2014
  Στη σύγχρονη εποχή η κατασκευή ιστοσελίδων γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένα, καθώς οι προγραμματιστές-αναλυτές ψάχνουν να βρουν τρόπους να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες κατασκευής. Ένα άλλο φαινόμενο είναι η ανάπτυξη ...
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση πομποδέκτη, ασύρματης επικοινωνίας, αμφίδρομης κατεύθυνσης με τεχνολογία software radio.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καρτίμπελης, Χρήστος; Τζαγκαράκης, Αλέξης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων στις ραδιοσυχνότητες (RF) σε αμφίδρομη ή μονόδρομη επικοινωνία και σε χαμηλής ισχύος εφαρμογές. Το TRF6900 μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ολοκληρωμένος ...
 • Γεφυρώνοντας σειριακές επικοινωνίες RS232 μέσω τεχνολογιών ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πλευριτάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-07-2013
  Eφαρμογή τεχνολογιών ασύρματων δικτύων αισθητήρων για την μεταφορά σειριακών δεδομένων επεκτείνοντας την εμβέλεια της ενσύρματης σύνδεσης RS232. H εργασία βασίζεται στην στοίβα SimpliciTI και χρησιμοποιεί το CC2430 SoC.
 • Διαδικασίες ελέγχου και εφαρμογές διαχείρισης οπτικών ινών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρανίτης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2009
  Η αλματώδης αύξηση της χρήσης δικτύων οπτικών ινών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μοντέρνων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, έχει δημιουργήσει την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού που θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται ...
 • Διαχείριση θερμοκηπίων μέσω δικτύου GSΜ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολής, Γεώργιος; Παπουτσάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-05-2008
  Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η κατασκευή συσκευής που θα πραγματοποιεί αυτόματα τις βασικές λειτουργίες ενός θερμοκηπίου. Η εντολή για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα γίνεται από οπουδήποτε. Αυτό μπορεί να γίνει ...
 • Διαχείριση περιφερειακών συσκεύων - αισθητήρων μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοτρωνάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Με την αυξανόμενη πανταχού παρουσία του διαδικτύου, ένας πρωτοφανής αριθμός συσκευών είναι άμεσα συνδεδεμένος με το δίκτυο. Μερικοί το βλέπουν αυτό ως συναρπαστική ευκαιρία, που δίνει τη δυνατότητα για πρωτοφανή πρόσβαση ...
 • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα-LINUX.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λυτοπούλου, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-06-2011
  Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux, ιστορικά στοιχεία, οδηγός εγκατάστασης,περιγραφή πυρήνα και συστήματος αρχείων.
 • Μελέτη και ανάλυση συστημάατων ασύρματων επικοινωνιών σταθερής εκπομπής σημείου προς πολλά σημεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Μαντάτη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει την τελευταία γενιά των συστημάτων Local Multipoint Distribution. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών σχεδιασμού του συστήματος, και ...
 • Μηχανισμοί ασφαλείας σε υπολογιστικά πλέγματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νανίδης, Ιγνάτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2010
  Το υπολογιστικό πλέγμα είναι μια συλλογή γεωγραφικά κατανεμημένων πόρων που χρησιμοποιούνται σαν σύνολο για εκτέλεση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Λειτουργεί σαν μία υπηρεσία για την διανομή της υπολογιστικής δύναμης και της ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή FSK πομποδέκτη με χρήση τεχνολογίας "Software Radio"

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πλατυκώστας, Νεκτάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές υλοποιούνται πιο εύκολα και αξιόπιστα με τη βοήθεια των μικροελεγκτών.Από ηλεκτρολογικές εφαρμογές όπως ο έλεγχος των στροφών ενός κινητήρα, μέχρι συστήματα ...
 • Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος συναγερμού αυτοκινήτου με τη χρήση GSM δικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Γεωργιακάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-05-2008
  Η παρούσα πτυχιακή περιγράφει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που σκοπό έχει να εκτελεί συγκεκριμένες εντολές, χειριζόμενο πλήρως μέσω δικτύου GSM (κινητής τηλέφωνίας).
 • Τεχνικές handover σε δίκτυα WΑΤΜ και πρωτόκολλα MAC σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Καντζαβέλου, Νικολέτα-Αργυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζω δύο τομείς που αναπτύσσονται συνεχώς την τελευταία δεκαετία. Ο πρώτος τομέας είναι τα ασύρματα δίκτυα που χρησιμοποιούν τον ασύγχρονο τρόπο μεταφοράς δεδομένων ( WATM ), μια ...