• Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παρανυχιανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-08-2014
  Ανώνυμη εταιρεία είναι η εταιρεία που έχει νομική προσωπικότητα, το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα μέρη που μεταβιβάζονται δίχως να τροποποιείται το καταστατικό της και της οποίας τα μέλη δεν ευθύνονται προσωπικά για τις ...
 • Η προστασία των καταναλωτών στο εμπόριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καραγιάννη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
  In the recent years due to the gigantism of the internet and the free cross-border movement of goods, more and more talk has been made about the flourishment of the trade. The consumers can choose the best possible way to ...
 • Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πάτερος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-10-2013
  Αναλύεται ο όρος υπεράκτια εταιρεία τα κριτήρια ιδρύσης του τα πλεονεκτηματα και τα μειονεκτήματα τους. Επίσης αναφέρεται ο τροπος φορολόγησης και το φαινόμενο της φοροδιαφυγής
 • Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κασσωτάκη, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-08-2014
  Οι εξωχώριες εταιρίες ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στην χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωχώρια εταιρία ιδρύεται εκτός συνόρων, επιλέγεται ως ...
 • Χρηματοδοτική μίσθωση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ασλανίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν τα πάγια στοιχεία που χρειάζονται για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους με τους εξής τρόπους: Αυτοχρηματοδότηση, ήτοι αγορά των παγίων με ίδια κεφάλαια, η οποία ωστόσο αδηγεί ...