• Διατροφικές συνήθειες ατόμων σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Ιωάννου, Αθηνά; Πυρλή, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-07-2014
  Υπόβαθρο: Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών αυξάνεται δραματικά, προκαλώντας ένα βαθύτατο πρόβλημα στην υγεία του του πληθυσμού παγκοσμίως. Πλήθος αυτών των ουσιών εμφανίζονται συνεχώς και ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται ραγδαία. ...
 • Διατροφικές συνήθειες της γενιάς των 700 ευρώ σε πληθυσμό της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Ανδρέου, Ηλία Μαριέλλα; Πατσαλίδου, Χρύσω
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-07-2014
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των διατροφικών συνηθειών πληθυσμού της Κρήτης και η συγκριτική ανάλυση των διατροφικών συνηθειών ατόμων που ανήκουν σε ομάδα χαμηλού οικονομικού επιπέδου (κάτω από 700 ...
 • Διατροφική κατάσταση ηλικιωμένων ιδρύματος κοινωνικής πρόνοιας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Βάρρα, Ειρήνη- Σταυριανή; Καραμπόλας, Γεώργιος- Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Αυγουστινάκη, Καλλιόπη; Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2012
  Υπόβαθρο: Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται σημαντικά στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο επιβίωσης, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ηλικιωμένων ανθρώπων. Από την άλλη μεριά, οι ηλικιωμένοι είναι ...
 • Επαγγελματική ικανοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Η περίπτωση του ΙΚΑ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαλαμόρη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2013
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Το δείγμα αποτελείται από 74 εργαζομένους που απασχολούνται ως διοικητικοί υπάλληλοι ...
 • Ιστορική ανασκόπηση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Σύγκριση με χώρες της Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σωμαρά, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Κάθε Έλληνας εργαζόμενος, ο κάθε συνταξιούχος, ακόμη και ο άνεργος που περιμένει να μπει στην παραγωγική διαδικασία προσδοκά να έχει μια σιγουριά και μια ασφάλεια για το μέλλον του. Να γνωρίζει ότι όταν θα εξέλθει από την ...
 • Μέτρηση ικανοποίησης των εργαζομένων σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σφακιανάκη, Ακριβή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-10-2013
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τις εργασιακές συνθήκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του τραπεζικού κλάδου. Το δείγμα αποτελείται από 97 εργαζομένους σε χρηματοπιστωτικά ...
 • Μέτρηση της ανάπτυξης, ανταμοιβής και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού σε ξενοδοχειακές μονάδες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Χρηστάκη, Χριστίνα; Παπαδογιαννάκη, Δικαία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2013
  Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Ο ευρύτερος τουριστικός τομέας συμβάλλει κατά πολύ στην ενίσχυση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στην Ελλάδα καθώς ...
 • Ποιότητα ζωής και διατροφικές συνήθειες ανέργου πληθυσμού. Συγκριτική μελέτη: Αθήνα-Χαλκίδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Γερακίτη, Λουκία; Στουπή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-08-2014
  Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και διατροφής ανέργων που διαμένουν στην Αθήνα και τη Χαλκίδα και η διερεύνηση πιθανών διαφορών μεταξύ Αθήνας και Χαλκίδας. Επιπρόσθετος ...
 • Το management προσωπικού και η σημασία του για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σαμαριτάκη, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το management προσωπικού και τη σημασία του για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα σε μια επιχείρηση (στη συγκεκριμένη περίπτωση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα),θέλοντας να δείξουμε ...