• Η αντίληψη του καταναλωτή ως προς ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ζερβάκη, Μαρία; Φραγκιαδάκης, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπουνάκης, Νίκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-04-2011
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να διαχωρίσουμε την ποιότητα από την ασφάλεια, να μελετήσουμε άμεσα την καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων και να ανακαλύψουμε πως αντιλαμβάνονται την ποιότητα. Θεωρούμε ότι ...