• Επιλογή του προσωπικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαρκούλα, Όλγα; Τσιώλη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
  Η έννοια της επιλογής συνδυάζεται με τη διαλογή και τη προτίμηση ενός αντικειμένου ως περισσότερο ενδεδειγμένου για ορισμένη περίσταση. Από τη πλευρά αυτή η επιλογή περικλείει 2 βασικές λειτουργίες: της διάκρισης και της ...
 • Κοινωνική ευθύνη επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ανταλουδάκη, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος; Τζαμαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει γυρίσει σελίδα, αναπροσαρμόζοντας και διευρύνοντας τις στρατηγικές, τους στόχους, αλλά και τις πηγές της κερδοφορίας της. Η υγιής ανάπτυξη δημιουργεί το ...
 • Οργάνωση και έναρξη λειτουργίας μιας μικρής επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σταματέλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2009
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την λειτουργία και την οργάνωση μιας νέας μικρής ατομικής επιχείρησης που επιθυμεί να αναπτύξει τις δραστηριότητες τις σε συγκεκριμένη αγορά και εξυπηρετώντας ένα μέρος της ...
 • Οργάνωση και έναρξη λειτουργίας μιας μικρής επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ντούλα, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2008
  Σκοπός μας είναι να περιγράψουμε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει, αν προβεί μια επιχείρηση στα πρώτα της βήματα. Ειδικότερα παρουσιάζουμε τις διαδικασίες ίδρυσης μιας Ομόρρυθμης εταιρίας στην Ελλάδα, αναλύουμε τα στοιχεία ...
 • Οργάνωση και λειτουργία ΔΕΥΑ Αρκαλοχωρίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γιωργανάκη, Ασπασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αρκαλοχωρίου έχει 3 χρόνια λειτουργίας και παρά το σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, μεριμνά για τη συνεχή ροή νερού στα δίκτυα ύδρευσης και η απρόσκοπτη διανομή ...
 • Οργάνωση και λειτουργία μικρής επιχείρησης μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σμυρνάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην έννοια της επιχειρηματικότητας και της επιχείρησης, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της, καθώς και στους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, γίνεται ...
 • Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Ξάνθης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μπερμπερίδου, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Τι είναι συνεταιρισμός; Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, που ενώνονται εθελοντικά ( προαιρετικά ) για να αντιμετωπίσουν τις κοινές οικονομικές , κοινωνικές ,πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις μέσα από μια ...